12/05/2023 - Sinds 2018 vormt de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming van het Ministerie van Justitie van Veiligheid (JenV) een leidraad voor de goede naleving van de AVG. De handleiding, die gepubliceerd werd in 2018 was echter op punten gedateerd. Daarom is de handleiding herschreven door Jonathan Toornstra en Bart Schermer van Considerati in opdracht van JenV. Nu is de handleiding weer helemaal up to date!

Download de vernieuwde handleiding en zorg dat uw organisatie voldoet aan de laatste richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming.
U kunt de handleiding hier downloaden

Handleiding AVG

In deze handleiding worden de belangrijkste bepalingen uit de AVG en Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (‘UAVG’) toegelicht. De handleiding is samengesteld door Legal, Public Affairs en Responsible Tech adviesbureau Considerati onder auspiciën van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Een externe klankbordgroep is geraadpleegd bij de totstandkoming van de handleiding.

Deze handleiding is gericht op iedereen die meer wil weten over de AVG en UAVG, maar is primair gericht aan ‘verwerkingsverantwoordelijken’, dat wil zeggen, degenen die voor een bepaald doel gegevens van personen willen gaan verwerken. Deze handleiding is in het bijzonder bedoeld voor lezers die enigszins op de hoogte zijn van het gegevensbeschermingsrecht en op zoek zijn naar verdere verdieping, om zo binnen hun organisatie de maatregelen die de AVG vereist te kunnen implementeren. Voornaamste doelgroepen zijn daarmee functionarissen voor gegevensbescherming (FG), privacy officers, bedrijfsjuristen, compliance managers, risk managers en security officers.