Duidelijke behoefte aan nieuwe wet- en regelgeving drones

Vanochtend was er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de wetstechnische aspecten van en het juridisch kader voor het gebruik van drones in Nederland. Diverse experts vanuit de overheid, het bedrijfsleven, de advocatuur en de wetenschap kwamen bijeen om te spreken over de inzet van drones, aan welke eisen deze inzet moet voldoen en of het huidige wettelijke kader voldoende aanknopingspunten biedt hiervoor.

Niet alleen vanuit het Openbaar Ministerie en de politie, maar ook vanuit het bedrijfsleven blijkt er behoefte te zijn aan wet- en regelgeving om het gebruik van drones te reguleren. Momenteel is het gebruik van drones in de civiele sector verboden, maar is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Door het gebrek aan duidelijke wetgeving zouden Nederlandse bedrijven hun concurrentiepositie verliezen ten opzichte van bedrijven uit bijvoorbeeld Engeland, Ierland en België, waar de civiele inzet van drones wel wettelijk geregeld is.

De heer De Jonge, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) Flevoland, noemde het artikel van Bart Schermer en Marjolein van der Heide over de privacyrechtelijke aspecten van drones, dat onlangs verscheen in het Nederlands Juristenblad. Hij vond dat hierin een prachtig kader wordt geschetst voor het gebruik van drones in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Bij Considerati volgen we de ontwikkelingen rondom drones op de voet. Vanaf volgende maand zal het artikel over de privacyrechtelijke aspecten van drones vanaf onze website te downloaden zijn. Wilt u nu al meer informatie over drones, neemt u dan gerust contact met ons op.