De meldplicht datalekken voor zorgaanbieders

Recentelijk diende de Tweede Kamer een wetsvoorstel in met daarin vervat een wettelijke meldplicht voor datalekken. Als het voorstel wordt aangenomen zijn ondernemingen vanaf 1 januari 2015 verplicht in bepaalde omstandigheden een melding te maken van datalekken waarbij persoonsgegevens in het geding zijn. Als ondernemingen een datalek niet melden, dan kan het College bescherming persoonsgegevens hoge boetes opleggen, want ook de boetebevoegdheid van het Cbp zal in het wetsvoorstel worden uitgebreid.

Ondernemingen dienen zorgvuldig om te gaan met gegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft voor dat ondernemingen ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ moeten nemen om datalekken te voorkomen. Wat precies passend is, hangt af van de aard van de gegevens.

In het oktobernummer van BoardRoom Zorg is een artikel verschenen van Bart Schermer (partner bij Considerati) en Chris van Balen (Lexsigma). Het artikel genaamd “Nieuwe meldplicht voor datalekken” gaat dieper in op de impact van het wetsvoorstel voor zorgaanbieders. Zorgaanbieders verwerken vaak medische gegevens, deze zijn extra gevoelig en dienen daarom goed te worden beveiligd. Het artikel geeft tips om een datalek te voorkomen en geeft tevens een stappenplan dat kan worden gevolgd nadat zich een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens in het geding zijn gekomen, heeft voorgedaan.

Het gehele artikel leest u hier.

Wilt u meer weten over de gevolgen van de Meldplicht Datalekken voor uw onderneming? Aarzel dan niet en neem geheel vrijblijvend contact op met de gespecialiseerde juristen van Considerati via 020-7370069 of via info@considerati.com.