7/11/2019 - Considerati is verheugd om aan te kondigen dat David de Nood het Public Affairs team vanaf januari 2020 komt versterken. Op dit moment is David bij ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verantwoordelijk voor de belangenbehartiging rondom privacy, data en digitalisering.

Bart Pegge, Director Public Affairs Practice: "David verzorgde de afgelopen jaren de lobby voor een dwarsdoorsnede van het Nederlands bedrijfsleven - altijd met de focus op digitale ontwikkelingen. Hij is een trusted advisor voor bestuurders, met veelzijdige ervaring in de Kamer, met toezichthouders, op de departementen en in Brussel. We zijn er trots op dat David voor Considerati heeft gekozen."

Met deze overstap verstevigt Considerati haar kennis, ervaring en netwerk verder. David zal als senior adviseur klanten - zowel digitale spelers als ondernemingen die een digitale strategie uitrollen - gaan adviseren bij vraagstukken op het snijvlak van innovatie, politiek, beleid en maatschappelijk draagvlak.

Considerati helpt organisaties bij het verkrijgen en behouden van maatschappelijk draagvlak voor hun innovatie. Wanneer vernieuwing tot wrijving leidt met bestaande regels, belangen en instituties helpt de expertise en pragmatische aanpak van Considerati klanten om tot een duurzame oplossing te komen. Wij leveren advies en ondersteuning op public affairs en stakeholdermanagement en helpen met een effectieve lobby- en communicatieaanpak.