Wilt u uw zienswijze neerleggen bij de wetgever?

Na twee jaar AVG wil het Kabinet een aantal praktische problemen verhelpen die de afgelopen tijd aan het licht zijn gekomen. Met die wetswijziging ontstaat ook een moment om uw knelpunten met de (U)AVG bij de wetgever onder de aandacht te brengen. Het Kabinet wil onder meer de volgende wijzigingen in de Uitvoeringswet AVG en onderliggende materiewetten doorvoeren:

  • Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen een door hun ouders / vertegenwoordigers gegeven toestemming intrekken en zelf hun rechten uitoefenen;
  • Er komen uitzonderingen op het verwerkingsverbod voor bijzondere persoonsgegevens in het kader van een accountantscontrole;
  • Er komt een duidelijkere doelafbakening voor het gebruik van biometrie ter identificatie: het moet gaan om toegang tot bepaalde plaatsen, gebouwen, diensten, producten, informatiesystemen of werkprocessystemen;
  • Bij gebruikmaking van artikel 41 UAVG (beperkingen op de rechten betrokkenen) is een verplichte onderbouwing en notificatie AP noodzakelijk.

Het concept wetsvoorstel ‘Verzamelwet gegevensbescherming’ wordt momenteel online geconsulteerd. Deze consultatie is hét moment om tijdig en laagdrempelig uw problemen bij de toepassing van de AVG bij de wetgever onder de aandacht te brengen.

Mocht u knelpunten zien, of bijvoorbeeld tegen onwenselijke obstakels aanlopen bij verwerking van bijzondere persoonsgegevens, dan raden we u aan dit middels deze consultatie kenbaar te maken. De consultatie sluit al op 14 juli. Daarna wordt het concept wetsvoorstel mogelijk aangepast en uiteindelijk ter behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd.

U kunt de Verzamelwet hier vinden: https://www.internetconsultatie.nl/verzamelwetgegevensbescherming.

Neem contact met ons op

Neem contact op met één van onze adviseurs als u meer wilt weten over de AVG of de mogelijkheden wilt verkennen om uw zienswijze neer te leggen bij de wetgever.

Contact