In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Considerati Legal onderzoek gedaan naar cross-sectorale (branche-overstijgende) gegevensdeling tussen private partijen om fraude te bestrijden.

Ons legal team heeft onderzoek gedaan naar cross-sectorale gegevensdeling in Nederland. Om meer zicht te krijgen op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden die bestaan, is eerst een analyse uitgevoerd ten aanzien van de juridische eisen aan private cross-sectorale gegevensdeling in Nederland. In het maatschappelijk debat dat in Nederland gevoerd wordt over fraudepreventie, wordt regelmatig het in het Verenigd Koninkrijk bestaande cross-sectorale fraudepreventiesysteem ‘Cifas’ aangehaald ter inspiratie en geopperd om een vergelijkbaar systeem te implementeren in Nederland. Om die reden is in het onderzoek ook het Cifas systeem beschreven en is vervolgens de Nederlandse situatie vergeleken met de situatie van informatie-uitwisseling onder Cifas in het Verenigd Koninkrijk.

De beleidsreactie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de uitkomsten van ons onderzoek, zijn op 11 juni jl. aan de Tweede Kamer gezonden