Bart Schermer benoemd tot lid van de Commissie Mensenrechten van de AIV

Bart Schermer is benoemd tot lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV). De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

De adviezen worden op verzoek van de regering of de Staten-Generaal uitgebracht, of op eigen initiatief van de AIV. Alle adviezen worden aangeboden aan de meest betrokken bewindslieden en aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De meest betrokken bewindslieden zijn de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij moeten binnen drie maanden een regeringsreactie naar de Staten-Generaal sturen. De adviesaanvragen, de adviezen en de regeringsreacties zijn openbaar.

De Commissie Mensenrechten bestaat uit de volgende leden:
Prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin (voorzitter)
Mw. prof.mr. C.P.M. Cleiren (vice-voorzitter)
Mw. prof.dr. K.C.J.M. Arts
Prof.mr.dr. M.S. Berger
Mw. drs. K.M. Buitenweg
Mw. prof.dr. Y.M. Donders
Mw. prof.mr. J.H. Gerards
Mr. A.P. Hamburger
Mw. prof.dr.mr. N.M.C.P. Jägers
Prof.dr. R.A. Lawson
Prof.mr. B.E.P. Myjer
Mr. dr. B.W. Schermer
Mw. mr. N. Tahir
Mw. mr. H.M. Verrijn Stuart
Drs. J. Smallenbroek (secretaris)

Klik hier voor meer informatie