Doel en noodzaak

De AP heeft zojuist haar bevindingen gepubliceerd met betrekking tot de 7 geselecteerde ‘corona-apps’. De apps zijn volgende AP onvoldoende uitgewerkt waardoor zij niet goed kunnen beoordelen of voldoende waarborgen worden getroffen om de privacy van de burgers te beschermen. Het ministerie van VWS dient terug te gaan naar de tekentafel om duidelijke kaders te stellen voor de corona-app, met name, zoals wij ook aangaven in onze blog over de Appathonwat het doel en de noodzaak is van de app. Geen echte oplossingen of definitief oordeel, maar wel pittige kritiek vanuit de AP 

Op hoofdlijnen zijn de privacy bevindingen van de AP als volgt: 

  • Noodzakelijkheid van de apps is niet aangetoond; 
  • Onduidelijke kaders vanuit de overheid; 
  • Doelen zijn onscherp geformuleerd; 
  • Juridische grondslagen zijn onvoldoende onderbouwd; 
  • Dataminimalisatie kan niet goed worden beoordeeld; 
  • Rechten van betrokkenen zijn onvoldoende gewaarborgd. 

Ondanks dat in de bevindingen van de AP terechte kritiekpunten naar voren komen, valt het op dat geen handvatten of oplossingsrichtingen worden aangereikt. Juist in deze uitzonderlijke tijden is het wenselijk dat de toezichthouder niet alleen examineert, maar ook adviseertHet enige aanknopingspunt dat wordt geboden is dat apps, die gebruik maken van een decentrale oplossing zonder het gebruik van (aanvullende) persoonsgegevens, de grootste potentie hebben.  

Voor nu blijft onduidelijk of er daadwerkelijk een corona-app gaat komen. Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, is de AP bereid om voorstellen voor apps opnieuw te beoordelen, maar dit alleen als de effectiviteit, de kaders, de plannen en de apps beter uitgewerkt zijn. 

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent de corona-apps. Houd daarom vooral onze website en ons LinkedIn-kanaal in de gaten voor meer informatie en analyses.