Aftappen via de kabel: Bart Schermer bij NOS

Een meerderheid van de tweede kamer is akkoord met het voortzetten van de plannen van ministers Plasterk en Hennis om aftappen via de kabel door inlichtingendiensten AIVD en MIVD via de wet mogelijk te maken. De minister moet daartoe een wetsvoorstel gaan voorbereiden, dat naar hij hoopt voor 1 april naar de Raad van State kan.

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten staan de laatste jaren in de media op gespannen voet met het recht op privacy. De onthullingen van Edward Snowden hebben inzicht gegevens in de mate waarop inlichtingen- en veiligheidsdiensten in verschillende landen gebruik maken van (grote hoeveelheden) persoonsgegevens bij de uitvoering van hun taken. In Nederland is het voor deze diensten tot nu toe alleen mogelijk om niet-kabelgebonden communicatie te onderscheppen. De ministers Plasterk en Hennis willen het onderscheppen van kabelgebonden communicatie nu met een nieuw wetsvoorstel mogelijk gaan maken. Hoewel de meerderheid van de fracties zich in het voornemen van de ministers kan vinden, zijn zij ook bezorgd de mogelijke aantasting van de privacy van burgers en willen zij weten of de minister voldoende waarborgen introduceert om die inbreuk zo klein mogelijk te houden.

mr. dr. Bart Schermer, partner bij Considerati, geeft zijn visie op dit onderwerp bij NOS op 3. Het fragment is hier terug te zien.