Even voorstellen..

Achtergrond

Mijn naam is Jord Goudsmit en ik ben consultant Responsible AI bij Considerati. Aan het eind van mijn masters Entrepreneurship en Filosofie van Cultuur en Bestuur ben ik gaan stagelopen bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Ik heb daar acht maanden mogen meewerken aan het onderzoek naar de impact van artificiële intelligentie (AI) op publieke waarden. Tijdens deze stage werd mij duidelijk dat ik graag op het snijvlak van technologie en ethiek werkzaam zou willen zijn. Dit was ook de tijd dat Considerati de vacature voor consultant Responsible AI uitzette, die een mooie combinatie is tussen mijn ervaring, interesses en ambities. 

Technologie in de samenleving

Onder andere tijdens mijn stage bij de WRR heb ik de mogelijkheden en moeilijkheden gezien van de inbedding van technologie in de samenleving. Juist deze spanning tussen kansen en risico’s maakt het interessant om in dit veld werkzaam te zijn en Considerati biedt mij die mogelijkheid. In mijn dagelijks werk houd ik mij in brede zin bezig met vraagstukken rondom een verantwoorde toepassing van technologie. Ik spreek met verschillende organisaties, zowel privaat als publiek, over hoe zij ethisch kunnen innoveren. Dit varieert van het voeren van innovatiedialogen over het verwerken en delen van data, het testen van de AI verordening in de praktijk, tot het verzorgen van workshops Digitale Ethiek. De duur van zulke projecten verschilt enorm, maar ligt vaak tussen de een en zes maanden.

Uitdagingen van de functie

Een van de grootste uitdagingen binnen mijn werk is de bewustwording van de noodzaak van digitale ethiek. Veel mensen zien de kansen en mogelijkheden van technologie, maar zien de negatieve gevolgen en risico’s pas als de technologie al wordt ingezet. Door bij het ontwerpen van de technologie al na te denken over de impact kunnen veel van deze risico’s worden weggenomen of verkleind. Ik heb geleerd dat er geen sprake is van onwil, maar dat organisaties niet altijd in staat zijn deze afwegingen te maken.

Jord Goudsmit Consultant Responsible AI

Meer weten over Considerati?

Bij Considerati heb ik enthousiaste, ambitieuze en intelligente collega’s. Het is een motiverende omgeving waar eigen initiatief wordt gewaardeerd. Denk je erover om bij Considerati te komen werken? Stuur mij of een van mijn collega’s dan vooral een berichtje. We vinden het leuk om te vertellen over wat we doen!