Weinig bescherming persoonsgegevens minderjarigen op apps en websites

Uit een internationale scan van apps en websites voor kinderen is gebleken dat er in veel gevallen weinig waarborgen zijn om de gegevens van kinderen te beschermen.

De internationale scan is geïnitieerd door het Global Privacy Enforcement Network (GPEN). De nationale toezichthouders van de 29 lidstaten voerden ieder hun eigen nationale privacyscan uit, waarbij de privacyaspecten van apps en websites voor kinderen werden onderzocht. In totaal zijn 1500 apps en websites onder de loep genomen door de toezichthouders. Uit de internationale scan kwam onder meer naar voren dat bij 67% van de gescande apps en websites persoonsgegevens worden verzameld, maar dat slechts 31% van de diensten adequate mogelijkheden biedt om de verzameling van persoonsgegevens te beperken. Bovendien deelt de helft van de diensten de verzamelde persoonsgegevens met derden.

In Nederland is de scan uitgevoerd door de nationale privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Uit de nationale scan kwam naar voren dat veel apps en websites onvoldoende informatie geven over de werking van de dienst en onduidelijk zijn over welke persoonsgegevens voor welke doelen worden verzameld. Het CBP benadrukt daarbij dat deze informatie al voor het moment van downloaden beschikbaar moet zijn, zodat een weloverwogen beslissing kan worden gemaakt of de app wordt gedownload of niet.

Het belang van heldere privacyvoorwaarden is onmiskenbaar. Heldere en duidelijke privacyvoorwaarden creëren vertrouwen in uw product of dienst. De experts van Considerati hebben daarom een Whitepaper Privacyvoorwaarden gepubliceerd, zodat u de eerste stappen kunt zetten naar uitstekende privacyvoorwaarden. Tevens bevat het whitepaper een checklist om te kijken hoe de huidige privacyvoorwaarden ervoor staan.

Wilt u ook aan de slag met duidelijke privacyvoorwaarden voor uw producten of diensten? Neem dan contact op met de experts van Considerati!