10/05/2023 - In april van dit jaar heeft de Eerste Kamer de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aangenomen, nadat een eerder voorstel voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) in 2011 strandde. Wat zijn de grootste verschillen tussen het EPD en de huidige Wegiz – die mogelijk al per 1 juli 2023 wordt ingevoerd? 

In 2005 ontstond er een oproep vanuit het zorgveld voor een betere gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners. Het doel was destijds duidelijk: één verplicht landelijk systeem voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) haalden in 2011 de stemmingen uiteindelijk niet vanwege grote zorgen rondom privacy en eigendomsbeheer vanuit de Eerste Kamer.  

In 2018 kwam er opnieuw een oproep vanuit het zorgveld om meer publieke regie te nemen in het vergemakkelijken van elektronische gegevensuitwisseling. Door de vergrijzing en het personeelstekort werken we toe naar het ‘zwarte scenario’ van de zorg, waarbij het hele systeem onbetaalbaar wordt. De roep om efficiëntie (de juiste gegevens op de juiste plek) past binnen het plaatje van het herindelen van het huidige zorgstelsel, dat niet houdbaar is. 

Om niet tegen dezelfde fouten aan te lopen als in 2011, is het nieuwe wetsvoorstel voor de Wegiz op enkele punten aangepast ten opzichte van het EPD uit dat jaar. Zo worden zorgverleners niet langer verplicht om informatie te delen, maar alleen wanneer dit nodig is. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen verlenen, is aan de zorgleners zelf. Vooral dit laatste was één van de belangrijkste redenen voor het falen van het wetsvoorstel in 2011.   

Wat gaat de Wegiz concreet opleveren? 

De Wegiz biedt voor zowel patiënten als artsen oplossingen, die naast efficiëntie, de kwaliteit van geleverde zorg verhoogt. Tijdswinsten die geboekt worden vanwege gestroomlijnde systemen die met elkaar samenwerken kunnen er nu voor zorgen dat er extra aandacht besteed kan worden aan de patiënt en de behandeling. Sommige administratieve taken kunnen automatisch worden uitgevoerd waardoor er minder vermijdbare fouten gemaakt worden die mogelijkerwijs schadelijk kunnen zijn voor de patiënt. En ook kwaliteit is iets waar VWS zich in den brede op richt. 

Wat gebeurt er nog meer? 

Nederland loopt met de invoering van de Wegiz voor op het gebied van standaardisatie van persoonsgegevens. Het Europese Wetsvoorstel EHDS loopt namelijk qua timing iets achter op de Wegiz. Aangezien de Wegiz een flexibele wet is, kan het zijn dat deze op basis van de EHDS nog iets wordt aangepast. De Wegiz opent voor nu in ieder geval de deuren voor zorginstellingen om gezamenlijk een stap te zetten in het juist behandelen en verwerken van persoonsgegevens. En is de oproep vanuit het zorgveld om betere gegevensuitwisseling te organiseren na 18 jaar toch beantwoord. 

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over bovenstaand onderwerp? Neem dan contact op met Considerati, wij bieden gespecialiseerd advies en ondersteuning.