Wat zijn de voorwaarden om mensen te mogen volgen door middel van wifi-tracking?

Steeds vaker wordt door organisaties gebruik gemaakt van wifi-tracking. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in een persbericht gewezen op de wettelijke vereisten die daarbij gelden. Het is van belang om als organisatie aan deze eisen te voldoen, omdat de toezichthouder wifi-tracking beschouwt als een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van mensen.

Wifi-tracking is het volgen van mensen via het wifisignaal van hun mobiele apparaat en kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Winkeliers proberen door middel van wifi-tracking inzicht te verkrijgen in:

  • het aantal mensen dat hun winkel passeert;
  • het aantal mensen dat hun winkel bezoekt; en
  • hoe lang de bezoekers op een bepaalde plaats (in de winkel) staan.

Gemeenten en evenementenorganisatoren volgen mensen om bijvoorbeeld loopstromen in kaart te brengen.

Wettelijke eisen
Via wifi-tracking worden locatiegegevens en persoonsgegevens, namelijk het unieke nummer van een mobiel apparaat, verwerkt. Verwerking van persoonsgegevens is slechts toegestaan indien aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Zo moet de verantwoordelijke, bijvoorbeeld de winkelier, een wettelijke grondslag hebben voor de gegevensverwerking middels wifi-tracking. Vooraf gegeven ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is een mogelijke grondslag. Een gemeente kan wifi-tracking ook inschakelen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar publiekrechtelijke taak, bijvoorbeeld handhaving van de openbare orde. De gemeente mag de techniek dan echter alleen gebruiken tijdens periodes en op plaatsen waar dat echt nodig is, bijvoorbeeld tijdens Koningsdag in de binnenstad.

Twee andere belangrijke eisen die volgens de Autoriteit Persoonsgegevens veelal worden genegeerd zijn de informatieplicht en de bewaartermijn van persoonsgegevens. Een organisatie moet mensen vooraf duidelijk informeren over welke gegevens worden verzameld en voor welk doel dat gebeurt. Daarnaast mogen de verzamelde gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de wifi-tracking. Per geval verschilt het hoe lang de gegevens mogen worden bewaard. De wet geeft in de meeste gevallen geen specifieke termijnen. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt wel dat winkeliers de gegevens maximaal 24 uur mogen bewaren. Daarna moet de data worden vernietigd of geanonimiseerd. In het geval van wifi-tracking op de openbare weg moeten de gegevens volgens de toezichthouder echter direct worden geanonimiseerd. Men moet zich in de openbare ruimte “onbespied kunnen bewegen.”

Wifi-tracking kan voor verschillende organisaties nuttig zijn. Gezien de grote inbreuk in de persoonlijke levenssfeer van mensen is het echter van groot belang om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Daarmee kan een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens worden voorkomen.

Maakt u gebruik van wifi-tracking of bent u van plan dat te doen en twijfelt u of u voldoet aan de eisen? Neem dan contact met ons op.