Voice Assistants in privacy perspectief

Voice Assistant: Google, Apple en Amazon

De voice assistant (spraak assistent) van Google, ‘Google Assistant’, die voorheen alleen Engels ‘begreep’, is er sinds kort ook in het Nederlands. Apple heeft al langer een Nederlandse versie van hun voice assistant ‘Siri’. Via dergelijke voice assistants kun je je smartphone bijvoorbeeld vragen waar de dichtstbijzijnde supermarkt is of wat voor weer het vandaag wordt.

De Nederlandse versie van Google Assistant werkt nu alleen nog op je smartphone, maar zal in de toekomst ook met andere ‘slimme apparaten’ werken, zoals smart speakers. Op die manier kan je bijvoorbeeld vanaf de andere kant van de kamer aan Google Assistant vragen of hij het volume van de speakers harder wil zetten of een volgend nummer wil afspelen. Google en Apple zijn niet de enige spelers op de markt: ook Amazon levert deze dienst met hun assistant ‘Alexa.’

Zoals bij veel technologische innovaties, zijn er ook bij voice assistants discussies over privacy borging. Deze discussie gaat enerzijds over het stiekem ‘meeluisteren’ door de voice assistant en anderzijds over het gebruik van biometrische gegevens door ‘stemherkenning.’ Hieronder wordt hier nader op ingegaan.

Meeluisteren van de voice assistant

Er bestaat onrust over het ‘meeluisteren’ van de voice assistant zonder dat je het door hebt. In principe moet je voor het activeren van de voice assistant deze eerst aanroepen, bijvoorbeeld door “Hi Siri” of “Hey Google” te zeggen. Critici vragen zich echter af of de voice assistant niet al meeluistert voordat hij wordt geactiveerd, waardoor dus alles wat je zegt mogelijk door de voice assistant gehoord wordt. Als je aan Siri vraagt of hij je afluistert is het antwoord helder: “geen sprake van.” Hetzelfde antwoord wordt gegeven door Google Assistant, alleen wordt hier ook direct verwezen naar het privacy statement van Google. Toch blijken gebruikers en critici hierdoor niet gerustgesteld. Ook bestaan er vragen over de bewaartermijnen van de spraakberichten. Volgens Apple worden de spraakberichten van Siri maximaal 2 jaar geanonimiseerd bewaard.

Stemherkenning en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de AVG is ook het onderscheid tussen stemherkenning en spraakherkenning interessant. Bij spraakherkenning herkent de voice assistant alleen dat er wat gezegd wordt, maar hierbij maakt het niet uit wie er praat. Wanneer het gaat om stemherkenning wordt er niet alleen herkend wát er gezegd wordt, maar ook wie er praat. De stem van de specifieke persoon die praat wordt hierbij dus herkend. Een voorbeeld van een voice assistant waarbij eerst spraakherkenning werd gebruikt en nu alleen nog stemherkenning, is Siri van Apple. Siri werkte voorheen altijd wanneer iemand ‘He, Siri’ zegt, maar vanaf software iOS 9 reageert Siri alleen nog op jouw stem. Wanneer iemand anders met jouw telefoon Siri aanroept, werkt dat niet. Het lijkt er daarom op dat de nieuwe software van Apple gebruik maakt van stemherkenning. Omdat personen op basis van stemherkenning onderscheiden kunnen worden, wordt stemherkenning onder de AVG aangemerkt als een biometrisch gegeven. Het verwerken van biometrische gegevens is in beginsel verboden. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Biometrische persoonsgegevens verwerken mag bijvoorbeeld wel wanneer dit noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden of de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, maar er dient dan wel streng getoetst te worden of het gebruik van biometrie in verhouding staat tot de inbreuk op de privacy van de betrokkene.

Wilt u hier meer informatie over neem dan contact met ons op.