Verkiezingsmoe? Op naar 2018!

Na de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maand, lijkt het alsof het spel rondom de verkiezingsprogramma’s, debatten en doorrekeningen weer vier jaar terug de kast in kan. Niets is echter minder waar. Over minder dan een jaar mogen we namelijk alweer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen vier jaar is de digitale economie in steden explosief gegroeid en bepalen platforms als Airbnb, Uber en de overvloed aan thuisbezorg diensten duidelijk het straatbeeld. Gemeenten hebben vaak een directe invloed op het functioneren van deze bedrijven.

Amsterdam & Airbnb

Internetbedrijven kunnen daarom ook niet langer de lokale overheid negeren en zoeken veelvuldig de dialoog op. Een goed voorbeeld is het overleg tussen Airbnb en de gemeente Amsterdam. Dit resulteerde eerder erin dat Amsterdammers niet langer dan 60 dagen per jaar hun appartement mogen verhuren en dat Airbnb toeristenbelasting int voor de gemeente. Vanaf 1 januari van dit jaar, na verder overleg, controleert Airbnb dit ook actief en wordt onder andere illegaal aanbod van de site gehaald. Onlangs sorteerde dit voor het eerst resultaat nadat de gemeente een woningverhuurder een boete van bijna 3 ton oplegde. Dit speelt in Amsterdam, maar in de toekomst moeten er ook in andere steden afspraken gemaakt worden met steeds meer digitale bedrijven.

Smart Cities

Los van deze praktische zaken, spreken steden door heel Nederland de ambitie uit om als Smart City beschouwd te worden. In januari werd zelfs aan minister-president Rutte de NL Smart City Strategie gepresenteerd. Onder de aanbieders waren meer dan 40 Nederlandse steden en 40 bedrijven. In de strategie was veel aandacht voor de verschillende gevolgen van digitalisering voor de stad en de samenleving. Daarin is aandacht voor zowel de moeilijkheden (denk aan wet- en regelgeving), als de kansen (denk aan publiek-private samenwerkingen) die er voor steden door digitalisering ontstaan.

Gemeenteraadverkiezingen

Het is dan ook zaak om naast Brussel en Den Haag, ook met gemeenten rekening te houden als belangrijke gesprekspartner. Dat betekent dat er passende aandacht moet zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen in de steden zijn inmiddels al druk bezig met het schrijven van verkiezingsprogramma’s en dit najaar barsten de campagnes los. Tegelijkertijd groeien de raakvlakken tussen gemeentelijk beleid en de digitale wereld het komende jaar snel door. Als bedrijven van mening willen wisselen met de verschillende partijen is het daarom belangrijk om dit nu al in gang te zetten.

Considerati volgt de gemeenteraadsverkiezingen dan ook met grote interesse en analyseert welke impact deze gaan hebben op onder andere de digitale markt, privacy, cybersecurity en big data.

Neem voor nadere informatie over de impact van gemeentelijk beleid en de gemeenteraadsverkiezingen op uw belangen contact met ons op.

Thierry Marchand Senior Consultant Public Affairs

Meer weten over dit onderwerp?

marchand@considerati.com +31 (0) 628929385