Sneller en mobieler, maar wel zorgvuldig

Internet is niet meer weg te denken uit ons leven. Tegenwoordig vertrouwen we steeds meer op het Internet als we in de auto stappen. Via apps vinden we bijvoorbeeld gemakkelijk een goede parkeerplek, kunnen we parkeergeld betalen en kunnen we files vermijden.

Daar komt een steeds hogere verbondenheid van auto’s bij. Auto’s, bussen en vrachtwagens communiceren steeds meer met elkaar of met verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. Deze rijdende computers leveren ook veel data op.

Daar springen verzekeraars op in. Zo wordt nu al door diverse verzekeraars aangeboden om de premie aan te passen op basis van het rijgedrag, door dit met behulp van een kastje bij te houden.

Deze ontwikkelingen dragen veel bij aan de goede verkeersdoorstroming, het verbeteren van het gebruik van het Nederlandse wegennet en het verbeteren van de dienstverlening aan de weggebruikers.

Veel van deze diensten maken gebruik van persoonsgegevens, zoals de locatiegegevens of kentekens, en het is van groot belang dat dit zorgvuldig en in overeenstemming met de wet gebeurt.

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mogen persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld. Daarnaast mogen ze alleen worden verwerkt voor doeleinden die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel.

Bij het aanbieden van diensten op dit terrein is het daarom van belang te weten wanneer en onder welke voorwaarden persoonsgegevens mogen worden verzameld, waarvoor ze verder mogen worden gebruikt en met wie ze mogen worden gedeeld.

Wilt u meer weten over de verplichtingen die volgen uit de Wbp of wilt u advies over hoe uw nieuwe dienst op de markt te brengen of hoe te reageren op de ontwikkelingen in de mobiliteitssector? Neem dan contact met ons op.

Jules van Stralendorff Legal Consultant

Meer weten over dit onderwerp?

vanstralendorff@considerati.com +31 (0) 641551655