Regulering van nieuwe spelers

In de afgelopen weken publiceerde de Europese Commissie haar richtlijnen voor de omgang met de deeleconomie en online platforms. Kort samengevat kiest de Europese Commissie voor een doelgerichte aanpak. Lees: geen generieke wetgeving, nieuwe wetgeving voorkomen en bestaande wetgeving aanpassen dan wel beter toepassen mits in het belang van de markt en consumenten. Op het eerste oog kunnen online platforms en Nederland hiermee tevreden zijn. Maar de strijd over het reguleren van de nieuwe spelers is hiermee nog allerminst beslist.

Met haar aanpak van online platforms zit de Europese Commissie op een lijn met de Nederlandse overheid. Het Ministerie van Economische Zaken publiceerde een paar maanden voor het begin van het EU Voorzitterschap een nieuw beoordelingskader voor online platforms waarin het ministerie een platformspecifieke benadering bepleit. Met dit beoordelingskader wist het Ministerie de Nederlandse benadering succesvol te agenderen in Brussel.

Niet alle overheden kiezen voor een pragmatische, doelgerichte aanpak. Aan de andere kant van het spectrum staan invloedrijke landen, zoals Duitsland en Frankrijk. Zij aarzelen niet om hard op te treden en nieuwe diensten te verbieden als zij dit nodig achten – zie het verbod op het verhuren van appartement via AirBnB in Berlijn. Gezien de sterke positie van Duitsland en Frankrijk in Brussel is er nog voldoende politieke invloed om de nieuwe spelers te reguleren en traditionele belangen te beschermen.

Daarnaast betekent een doelgerichte aanpak niet dat er geen nieuwe regels komen voor online platforms en de deeleconomie. De komende tijd staan er talrijke consultatie en initiatieven gepland (bijv. e-privacy en auteursrechten) waarbinnen voldoende ruimte is om online platforms en de deeleconomie alsnog strikt te reguleren. Ook zullen online platforms met wetgeving te maken krijgen die voor hen nog onbekend terrein is.

Voor bedrijven en overheden begint nu de beslissende fase. Het venijn zit in de details en bedrijven moeten alert zijn op alle mogelijke veranderingen. Voor Nederland en online platforms is het nu zaak om ervoor te zorgen dat de Nederlandse benadering in praktijk wordt toegepast. Een goed begin is slechts het halve werk.