Kabinet neemt belangrijke financiële besluiten in augustus

11/08/2022 - De derde dinsdag van september is het weer zover: Prinsjesdag. De minister van Financiën biedt dan namens het kabinet voor 2023 de Miljoenennota, de Rijksbegroting, het Belastingplan en bijbehorende stukken aan de Tweede Kamer aan. Terwijl de Kamerleden nog tot 5 september op zomerreces zijn en de dames wellicht al voorzichtig hun zoektocht naar het perfecte hoedje zijn gestart, vindt op dit moment de zogeheten 'augustusbesluitvorming' plaats. Wat wordt daar eigenlijk besloten? En hoe past deze augustusbesluitvorming in de begrotingscyclus?  

Begrotingscyclus 

Het opstellen van de begroting gaat volgens een vast tijdsschema. In het vroege voorjaar verzamelt de minister van Financiën de wensen van haar collega-ministers. Deze input wordt verwerkt in de Kaderbrief die eind maart, begin april wordt gedeeld met ministers. Daarop volgt de Voorjaarsnota. Deze nota is een tussentijds overzicht van mee- en tegenvallers op de lopende begroting en dient voor 1 juni te worden gepubliceerd. Voordat de Voorjaarsnota wordt ingediend, is op de derde woensdag in mei nog de Verantwoordingsdag – ook wel gehaktdag genoemd - waarbij de jaarverslagen over het voorgaand begrotingsjaar worden aangeboden. Deze begrotingscyclus strekt zich overigens uit over drie kalenderjaren.  

Dan volgt de augustusbesluitvorming: in de zomer stellen de ministeries afzonderlijk hun begrotingen op en aan het einde van de zomer beslissen de ministers samen hoe de Rijksbegroting er voor volgend jaar uit gaat zien wat betreft de lastenkant. De uitkomsten van deze augustusbesluitvorming worden als geheel voor spoedadvies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna worden de begrotingen, in de vorm van wetsvoorstellen, op Prinsjesdag aangeboden en volgen de Algemene Politieke Beschouwingen. Voor 1 december publiceert de minister van Financiën tot slot de Najaarsnota.  

Augustusbesluitvorming van dit jaar 

Het kabinet neemt tijdens deze augustusbesluitvorming structurele maatregelen die per 2023 ingaan. Het kabinet heeft aangegeven te kijken hoe de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan worden gebracht en op welke manier de marginale druk kan worden verminderd. Ook onderzoekt het kabinet een breder palet aan dekkingsmogelijkheden om de koopkracht van huishouders te verbeteren. Op de besluitvormingstafel liggen in ieder geval de volgende maatregelen:  

  • verhoging cijns of winstaandeel mijnbouwheffingen (solidariteitsheffing);  
  • dekking vinden in het stikstoffonds en klimaatfonds;
  • dekking verkrijgen uit verhoogde btw-opbrengsten; en 
  • (tijdelijke) verhoging van de vennootschapsbelasting.  

Financiën: niet het meest sexy onderwerp, maar zeker dit jaar wel spannend! 

Hoewel op Prinsjesdag de hoedjes veel aandacht krijgen, zal dit jaar de inhoud van de financiële stukken evenals het daaropvolgende politieke proces echt interessant zijn. Er heersen bij de Tweede Kamer immers grote zorgen over de financiële situatie van huishoudens. Bij de bespreking van de Voorjaarsnota 2022 kwam dit al uitgebreid aan bod. PvdA en GroenLinks zijn – tevergeefs - zelfs niet akkoord gegaan met deze Voorjaarsnota. Het kabinet gaf in juli in haar brief als vervolg op het debat over de Voorjaarsnota aan de Kamer al aan geen actuele extra maatregelen te nemen. Wel deelde het kabinet de grote zorgen over het betalen van de vaste lasten. De grote vraag die de komende weken op tafel ligt, is: (hoe) zet het kabinet deze zorgen om in structurele maatregelen? 

Janna Vermolen Consultant regulatory & public affairs

Meer weten?

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. Onze collega's staan u graag te woord.