Powerplay: de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv)

Met het lekken van de vernieuwde Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) gaat het privacy debat een nieuwe ronde in. Voor- en tegenstanders bestoken elkaar met opiniestukken en brengen zich in positie voor de debatten in beide Kamers. Alles is gereed voor een fel politiek en maatschappelijk debat.

Politieke meerderheid
De regering is van plan om vaart achter het wetsvoorstel te zetten. Minister Plasterk kondigde al aan om het wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Tweede Kamer te willen sturen. De planning is ambitieus aangezien de Raad van State het wetsvoorstel nog van een advies moet voorzien. Het advies van de Raad van State is niet bindend maar een kritisch of zelfs negatief advies negeren, zou tot een verdere verharding van het debat kunnen leiden. Mocht de minister aan zijn planning willen vasthouden, dan zal hij het wetsvoorstel, ongeacht de uitkomsten van het advies van de Raad van State, naar de kamer moeten sturen.

Eventuele hobbels in het verdere besluitvormingsproces zijn in ieder geval al gladgestreken. In de Tweede Kamer is de coalitie vrijwel zeker van een meerderheid. Niet alleen de regeringspartijen, maar ook het CDA staat welwillend tegenover de vernieuwde wet. In de Eerste Kamer liggen de verhoudingen moeilijker wat tot de nodige vertraging heeft geleid, zo meldde premier Rutte in het debat over de aanslagen in Brussel. Rutte wilde ‘dat we bij de behandeling een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moeten hebben — dat het wetsvoorstel kan rekenen op vruchtbare steun in beide Kamers.’ Met het bespreken van het wetsvoorstel in de ministerraad lijkt de regering er zeker van te zijn dat ze deze ‘vruchtbare steun’ krijgt.

Sterke tegenstanders
Van een gelopen race kan echter allerminst sprake zijn. De tegenstanders van de vernieuwde Wiv zijn sterk en divers. Onder aanvoering van Kees Verhoeven (D66) in de Tweede Kamer en met spelers als Bits of Freedom en de Nederlandse Vereniging van Journalisten, mengen zich invloedrijke spelers in de discussie. Uit berichten van de NOS blijkt ook dat het bedrijfsleven niet onverdeeld positief is over de aanpassingen.

Daarnaast hebben tegenstanders met het nieuwe WRR-rapport over Big Data in het veiligheidsdomein nieuwe munitie gekregen. Het WRR-rapport legt de nadruk op de mogelijke problemen door het ontbreken van wettelijke kaders voor het analyseren en gebruiken van gegevens. Een uitdagende vraag die voor veiligheids- en inlichtingendiensten en de verantwoordelijke ministers Plasterk, Hennis en van der Steur moeilijk te beantwoorden is.

Naderende verkiezingen
De naderende verkiezingen zorgen voor extra spanning op dit dossier. De vernieuwde versie van de Wiv zal niet op veel steun kunnen rekenen onder het electoraat van de PvdA. En veiligheid is geen onderwerp waar de PvdA mee kan scoren in de aanloop naar de verkiezingen. Voor de PvdA is een snelle afronding van het wetstraject belangrijk en vertraging in de besluitvorming zou tot ongewenste neveneffecten kunnen leiden. De timing zou dus weleens het grootste struikelblok voor het kabinet kunnen vormen.

Minister Plasterk maakt zich op voor een spannend debat. Want ondanks een parlementaire meerderheid staat de minister nog een fel debat te wachten, zowel buiten als binnen de Kamers.