Wat is er veranderd?

07/05/2020 - Eerder deze week (4 mei 2020) heeft de EDPB nieuwe richtsnoeren vastgesteld inzake toestemming. Deze kunnen hier worden gelezen en gedownload. Deze vervangen de voorgaande richtsnoeren inzake toestemming, die voor het laatst is gewijzigd op 10 april 2018. Zoals in de ‘Preface’ van het document staat, gaat het om niet om een enorme revisie van het voorgaande document, maar om een “slightly updated version”. 

De voornaamste wijzigingen gaan over het vrijelijk geven van toestemming in het kader van het verkrijgen van diensten (e.g. cookiewalls) en de ondubbelzinnige toestemming bij het scrollen en ‘gebruiken’ van een website. 

Cookie walls 

In de richtsnoeren van 2018 staat het volgende: de verwerkingsverantwoordelijke mag de betrokkene niet de keuze voorleggen om óf met toestemming gebruik te maken van haar diensten óf dan maar naar een andere organisatie te gaan die een soortgelijke dienst aanbiedt.  

In de richtsnoeren van 2020 is toegevoegd dat de aanbieder van een dienst niet de toegang tot één van haar diensten mag ontzeggen op basis van het niet krijgen van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Om als ‘vrijelijk’ gegeven toestemming te gelden, mogen diensten en functionaliteiten niet afhankelijk zijn van de toestemming om informatie te verkrijgen die op de eindapparatuur staat van de betrokkene. Hierbij worden cookie walls uitdrukkelijk genoemd als voorbeeld. 

Scrollen en swipen voor toestemming 

In de richtsnoeren van 2018 een voorbeeld genoemd onder het ondubbelzinnig geven van toestemming. In dit voorbeeld staat dat scrollen of swipen door een website niet voldoende is voor een duidelijke actieve handeling.  

De verandering hier leidt vooral tot verduidelijking van dit voorbeeld, namelijk dat nu is vastgesteld dat “not under any circumstances” bij het scrollen of swipen sprake is van een duidelijke actieve handeling en dat daarmee dus geen sprake is van het ondubbelzinnig geven van toestemming. Naast dat scrollen en swipen niet te onderscheiden valt van andere handelingen op een website, is het voor de verwerkingsverantwoordelijke niet te bewijzen hoe en wanneer toestemming is verkregen van de websitebezoeker. 

Kleine maar belangrijke veranderingen 

Hoewel de nieuwe richtsnoeren geen enorme veranderingen hebben meegebracht, zijn de veranderingen die zijn aangebracht zeer welkom. Vooral de verheldering over de cookie walls is interessant, met name in de aanloop naar de ePrivacy Verordening. 

Heeft u vragen over wat deze guidance van de EDPB betekent voor uw organisatie? Heeft u hulp nodig met uw website en het vragen van toestemming of heeft u misschien andere privacyvraagstukken? U kunt altijd vrijblijvend contact met Considerati opnemen.

Ka Wing Falkena Legal Consultant