Nieuwe cookieregels van kracht

Vandaag zijn de nieuwe cookieregels van kracht geworden. De toezichthouder, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag aangegeven actief toezicht te houden op de naleving van de nieuwe regels door bedrijven. 

De aangevulde cookieregels houden het volgende in:

  • Er hoeft geen toestemming gevraagd te worden voor het gebruik analytische cookies die een zeer geringe inbreuk maken op de privacy maken van de burger;
  • Overheidswebsites mogen geen gebruik maken van een ‘cookie wall’. Een ‘cookie wall’ houdt in dat gebruikers geen toegang krijgen tot de website als zij het gebruik van cookies weigeren.

Nu de cookieregels helder zijn, is ACM in staat om actief te handhaven. Bedrijven die zich niet aan de nieuwe regels houden zullen worden aangesproken en kunnen een boete van tot wel €450 000 ontvangen van ACM.

Bent u benieuwd welke gevolgen de nieuwe regels voor uw onderneming kunnen hebben? Neem dan vrijblijvend contact op met de experts van Considerati.