mHealth data, wat kun je er mee?

Met de opkomst van smartwatches zoals de Apple Watch lijkt de weg vrij voor de mHealth sector. Het begrip mHealth is een verzamelterm voor alle soorten gezondheidszorg waarbij gebruik wordt gemaakt van mobiele informatie- en communicatietechnologie, bijvoorbeeld wearables of mobiele telefoons. Met behulp van apps kan een heleboel aan gezondheid gerelateerde data makkelijk en op geautomatiseerde wijze worden uitgelezen, toegevoegd, opgeslagen, gedeeld en geanalyseerd. mHealth kan daarmee worden gezien als een onderdeel van het bredere begrip eHealth. De toepassingen van mHealth zijn zeer gevarieerd. Zo kan gedacht worden aan een online consult tussen arts en patiënt, maar ook aan uitgebreide monitoring tijdens operaties aan de andere kant van de wereld. Daarnaast kan mHealth worden gebruikt door consumenten om hun ziekte beter te managen of om hun gezondheid verder te bevorderen. Zulke technologische ontwikkelingen bieden reële kansen om de snelheid en efficiëntie van de huidige gezondheidszorg naar een hoger niveau te tellen. Dit is ook de Europese Commissie niet ontgaan; het onderwerp mHealth staat hoog op de digitale agenda van de Europese Commissie. Ook Europese toezichthouders zijn actief op dit onderwerp.

Deze ontwikkelingen bieden volop kansen voor app-ontwikkelaars, maar ook voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars en andere leveranciers van gezondheidszorg. De data die wordt verzameld via mHealth oplossingen zoals de Apple Watch of activiteitsmeters zoals UP van Jawbone, kunnen organisaties waardevolle inzichten verschaffen over de gezondheid en gedragspatronen van gebruikers.

Als een organisatie dergelijke aan gezondheid gerelateerde data wil gebruiken dient deze wel rekening te houden met de toepasselijke privacy wet- en regelgeving. De gegevens die worden verzameld via de mHealth toepassingen worden namelijk gezien als bijzondere persoonsgegevens. Dit betekent dat deze data niet in alle gevallen gebruikt mag worden.

Voordat uw organisatie aan de slag gaat met data die is verzameld via mHealth oplossingen is het daarom raadzaam eerst goed te onderzoeken wat u precies met deze data mag. Gaat u verkeerd om met de verzamelde data, dan zal de consument het vertrouwen verliezen in uw product. Bovendien leidt het tot reputatieschade en riskeert u torenhoge boetes van de toezichthouder. Aan de hand van bijvoorbeeld een Privacy Impact Assessment (PIA) kunt u onderzoeken of uw (nieuwe) mHealth oplossing strijdig is met geldende wet- en regelgeving. Daarnaast kijkt Considerati bij de uitvoering van een PIA ook naar aankomende wet- en regelgeving, zoals de aankomende meldplicht datalekken of Europese Verordening Gegevensbescherming, zodat u altijd voorbereid en vol vertrouwen met uw dienst of product de markt op kunt, én daarop kunt blijven.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van mHealth data voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze juridische experts.