Meer onzekerheid: hoe zal de Uitvoeringswet AVG eruit zien?

Wij zijn inmiddels een ruime 10 maanden verwijderd van het uur U: 25 mei 2018. Hoewel verreweg de meeste regels vastliggen in de AVG zelf is in iedere lidstaat uitvoeringswetgeving nodig voor een goede werking.

Afgelopen december zagen we een eerste versie van de Nederlandse Uitvoeringswet in het publieke domein. Inmiddels zijn de luiken alweer een tijdje dicht. Een wetsvoorstel ligt bij de Raad van State, maar wat daar precies instaat is voor de buitenwereld onzichtbaar. We moeten het nu dus doen met wat wel openbaar is en dat is vooral een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Een uitgebreid advies van de AP

We mogen er niet voetstoots van uitgaan dat het wetsvoorstel dat in de komende maanden naar de Tweede Kamer zal gaan gelijkluidend is aan de eerdere publieke versie. Dat is het in elk geval niet als de regering rekening houdt met het uitbreide advies van de AP dat dateert van 6 april maar dat pas sinds kort openbaar werd op de website van de AP.

Dit advies gaat bijvoorbeeld uitgebreid in op de waarborgen voor onafhankelijkheid van de AP, bijvoorbeeld ten aanzien van de begroting. De AP suggereert ook de rechtspraak over de AP te concentreren zodat enkele rechtbanken – de AP noemt een aantal van vier – deskundigheid kunnen opbouwen.

De AP vindt verder dat de regering terughoudend moet zijn bij het uitleggen van de AVG, zeker waar het gaat om onderdelen die meer discutabel zijn. Een interessante is bijvoorbeeld dat de regering stelt dat de algemene accountability-verplichting uit de AVG een inspanningsverplichting zou zijn. Hierover bestaat op zijn minst twijfel.

Een ander bezwaar betreft de te ruime afwijking van de Europese regels voor de bescherming van gezondheidsgegevens.

Misschien nog wel het meest opvallend is het pleidooi van de AP om nationale regels te stellen over de verwerking van gegevens van overledenen. De AP noemt als voorbeeld de persoonlijke pagina’s van overleden personen op Facebook en andere sociale netwerken. Deze gegevens vallen buiten de reikwijdte van de AVG, maar deze lijkt nationale regels toe te laten.

En verder...

Naar verluidt is er een groot aantal andere adviezen binnengekomen. Die zijn echter nog niet openbaar. We zijn ook benieuwd hoe de Raad van State de vaak ingewikkelde Europeesrechtelijke vragen beantwoordt. De AVG is een rechtsreeks werkende verordening, die diep ingrijpt in het Nederlandse rechtsstelsel, maar die ook weer niet kan werken zonder nationale uitvoeringsregels.

In het voorontwerp sprak de Minister van V&J over gelaagde regelgeving, maar hoe dit bouwwerk eruit gaat zien in Nederland is niet vanzelfsprekend. Veel loopt door elkaar.

De enige lidstaat waar op dit moment meer duidelijkheid is, is Duitsland. Daar is een uitvoeringswet aangenomen. In veel andere landen is er zelfs nog minder zichtbaar dan in Nederland. En soms zelfs helemaal niets.

Afwachten dus.

Heeft u vragen over de implementatie van de AVG in uw organisatie? Neem dan contact op met de specialisten van Considerati.