24/06/2019

Pi-NL

De zomervakantie staat voor de deur. Een goed moment voor een update over de nieuwe passagiersinformatie-eenheid, ofwel de Pi-NL.

Sinds vorige week zijn luchtvaartmaatschappijen verplicht passagiersgegevens van alle vluchten naar of vanuit Nederland door te geven aan de Pi-NL. Deze nieuwe eenheid valt onder de Koninklijke Marechaussee. De Pi-NL verwerkt deze gegevens in het kader van een efficiëntere opsporing en voorkoming van terrorisme en ernstige criminaliteit.

Deze nieuwe regel komt uit de ‘Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven’. Dit is de invoering van de Europese Richtlijn 2016/681. Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus is eerder deze maand door de Eerste Kamer aangenomen.

Reisbeweging in kaart brengen

De luchtvaartmaatschappijen moeten onder andere de volgende gegevens aan de Pi-NL verstrekken: namen, reisdata, betalingsgegevens, bagage informatie, zitplaatsinformatie, wijzigingen in de boeking, volledige reisschema, tijdstip van aankomst en vertrek, nummer reisdocument en type reisdocument.

De Pi-NL moet beoordelen of een reiziger moet worden onderworpen aan een nader onderzoek vanwege mogelijk betrokkenheid bij een terroristisch of ernstig misdrijf. Een dergelijk nader onderzoek wordt gedaan door een bevoegde instantie, bijvoorbeeld de Politie, het OM of de Rijksrecherche. Ook analyseert de Pi-NL de passagiersgegevens om te bepalen welke personen betrokken zouden kunnen zijn bij een terroristisch of ernstig misdrijf.

De gegevens mogen na ontvangst door de Pi-NL voor een termijn van maximaal 5 jaar worden bewaard. Direct identificerende persoonsgegevens moeten binnen 6 maanden na ontvangst worden gepseudonimiseerd en afgeschermd. Zij mogen eventueel na goedkeuring van de Officier van Justitie en kennisgeving aan de FG worden doorgegeven aan bevoegde instanties.

Privacywaarborgen

Er is de nodige kritiek geweest op het wetsvoorstel. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) advies gegeven over het wetsvoorstel waarin zij onder ander wees op de (te) grote groep personen die wordt geraakt door deze wet. Volgens de AP zou een niet discriminerende voorselectie op zijn plaats zijn, zodat de gegevens van de ‘gewone vakantieganger’ niet worden verstrekt aan de Pi-NL.

Deze voorselectie is niet in de wettekst terecht gekomen. Wel zijn er andere waarborgen opgenomen. Zo moet een hit altijd door menselijke tussenkomst worden gecontroleerd en mag geen gebruik worden gemaakt van bijzondere persoonsgegevens, zoals godsdienst of etnische afkomst.

Considerati

Wij houden de technologiewetgeving voor u in de gaten, waaronder de ontwikkelingen omtrent de Pi-NL. Ook hebben we ruime ervaring in de gegevensdeling tussen publieke (en/of private) organisaties. Mocht u hier vragen over hebben vanuit juridisch-, of PA-perspectief dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.