Mededinging & Data

Het hoge woord is eruit: data moet worden meewogen in mededingingsrechtelijke analyses.  Hierbij gaat het zowel om de toegang tot data alsook de waarde van data.

Mededingingscommissaris Vestager begon haar antwoord in een interview met de NY Times met ‘It’s not black or white’, toen haar gevraagd werd of toegang tot digitale data een vraag werd bij mededingingszaken. Kortom: dit moet per geval worden beoordeeld en is daarmee dus relevant geworden. Daarnaast is de Europese Commissie op zoek naar een antwoord op de vraag hoe data kan worden meegewogen bij concentratiecontrole.

De Duitse toezichthouder voor mededinging (het Bundeskartellamt, BKA) lijkt het vraagstuk, hoe data moet worden toegepast in mededingingszaken, over een andere boeg te gooien. Het BKA betrekt namelijk regels voor de bescherming van persoonsgegevens bij het beoordelen van een mededingingsvraagstuk over mogelijk misbruik van een economische machtspositie (lees hier de uitleg van het BKA). Nu is het natuurlijk interessant om het te hebben over de vraag of dit kan en mag, maar de vragen die daaraan vooraf gaan zijn: is dit wenselijk en is het BKA de best aangewezen autoriteit om daarover te oordelen?  Het antwoord op deze vragen is grotendeels te vinden in de zogenoemde Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities. Met name paragraaf 14 en 15 zijn daarbij van belang:

  1. The Commission is particularly well placed if one or several agreement(s) or practice(s), including networks of similar agreements or practices, have effects on competition in more than three Member States (cross- border markets covering more than three Member States or several national markets). 

  2. Moreover, the Commission is particularly well placed to deal with a case if it is closely linked to other Community provisions which may be exclusively or more effectively applied by the Commission, if the Community interest requires the adoption of a Commission decision to develop Community competition policy when a new competition issue arises or to ensure effective enforcement.

Daarnaast speelt er nog een ander bezwaar mee, namelijk de interpretatie en toepassing van mededingingsregels die per EU-lidstaat kan verschillen. Het BKA staat bekend om degelijk juridisch werk, maar het staat echter niet bekend als aanhanger van de Chicago School als het gaat om economische analyses die worden gebruikt bij mededingingszaken. Indien de beoordeling van mededingingszaken, die impact hebben op de gehele (digitale) interne markt, aan het BKA wordt overgelaten dan wordt de analyse van het BKA dus geëxporteerd naar andere lidstaten. Is het niet juist de Europese Commissie (DG COMP) die hier de leiding moet nemen?

Juist in de komende periode wordt de regulering van de Digital Single Market bepaald. De commissie doet daarom ook onderzoek naar de werking van de e-commerce sector. Een goed werkende markt met kenbare regulering is voor iedereen van belang. Ik ben dan ook erg benieuwd naar de speech van Commissaris Vestager tijdens de European Consumer & Competition Day.

Jonathan Toornstra Legal Consultant

Meer weten over dit onderwerp?

toornstra@considerati.com +31 (0) 618189615