30/06/'21- Eerder deze maand publiceerde de vaste Kamercommissie Digitale Zaken (DiZa) haar ’taakstelling’: de prioritaire taken en thema’s voor de komende tijd. Belangrijkst in deze tijd van (digitale) transitie is open dialoog tussen politiek en markt.

Binnen haar takenpakket heeft de commissie duidelijk wetgevende ambitie: DiZa claimde eerder al zeggenschap over de Brusselse wetgevingstrajecten DSA (verantwoordelijkheden van online platformen), DMA (digitale marktordening) en de AI regulation (kaders voor kunstmatige intelligentie). De minder sexy, maar minstens even baanbrekende Data Act komt daar eind van het jaar vast ook bij. De commissie pakt dus een sturende rol in wetgevingstrajecten met impact die de digitale toekomst van Europa verder zullen vormgeven.
 
Naast die sturende rol, voorziet de commissie als onderdeel van haar taken ook een verbindende rol: verbinding om (bestaande en toekomstige) digitale vraagstukken door te denken en in samenhang te behandelen, om uitwisseling van kennis binnen de Tweede Kamer beter te faciliteren en verbinding tussen ‘binnenwereld’ van de Tweede Kamer en de ‘buitenwereld’.
 
Maar wat is er nodig om ook een leidende rol te kunnen nemen? Wat goed is, is dat met de komst van DiZa de thema’s digitale democratie, grondrechten, infrastructuur, economie, veiligheid, cybersecurity en eOverheid op één plek behandeld worden. Zo kunnen de tegenstellingen of afwegingen in ieder geval scherper worden dan voorheen: digitalisering wordt politiek in plaats van een technische aangelegenheid. 
 
Van levensbelang echter voor de leidende rol is dat de commissie ruimte maakt voor een voortdurende open dialoog met (digitale) bedrijven. Om te horen over de innovatieve diensten van morgen en hoe ondernemingen maatschappelijk bijdragen. Andersom hoort bij dialoog ook dat ondernemers de zorgen van politici kunnen horen en kunnen meenemen in hun dagelijks werk en innovaties.
 
Alleen wanneer die wisselwerking goed op gang komt, kan de commissie Digitale Zaken effectief en met autoriteit Nederland het digitale tijdperk leiden: ‘fitting technology into society'.

Taken Commissie Digitale Zaken

 1. Het voortouw nemen bij een coherente en integrale behandeling van commissie-verstijgende digitaliseringsvraagstukken in de Tweede Kamer; 
 2. Het verkennen, doordenken en agenderen van huidige en toekomstige commissie-overstijgende ontwikkelignen op het gebied van digitalisering;
 3. Het controleren en behandelen van wetgeving van de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor digitalisering of, in de adwezigheid daarvan, van de bewindspersoon tot wie de comissie zich primair verhoudt;
 4. Het informeren van andere commissies in de Tweede Kamer over relevante ontwikkelingen op het gebied van digitalisering; 
 5. Het fungeren als aanspreekpunt voor digitaliseringskwesties voor zowel het kabinet als maatschappelijke groepen, bedrijfsleven, wetenschap en anderen. 

Thema's Commissie Digitale Zaken 

 • Opkomende en toekomstige technologieën, zoals AI, Blockchain en spraakherkenning;
 • Digitaal burgerschap en democratie, desinformatie;
 • Digitale grondrechten en data-ethiek;
 • Digitale infrastructuur en economie;
 • Online veiligheid en cybersecurity;
 • Digitaliserende overheid. 
David de Nood Principal Consultant Public Affairs

Meer weten?

Meer weten? neem dan contact op met: 

David de Nood, via denood@considerati.com.