Hoe moet je omgaan met de juridische implicaties van je applicaties?

‘De Europese app-economie is booming’, zo stelt de Europese Commissie in een persbericht over de consumentenzorgen rondom de app-industrie. De huidige app-industrie heeft meer dan een miljoen mensen in dienst en de verwachting is dat de waarde van deze sector in de komende vijf jaar zal stijgen naar €63 miljard. Belangrijk dus dat deze markt blijft groeien, maar daar waar een markt groeit, groeien ook de zorgen met betrekking tot de juridische implicaties hiervan. Hoewel toezichthouders en wetgevers deze markt grotendeels ongemoeid hebben gelaten de afgelopen jaren, neemt de aandacht nu toch echt toe.

Zo worden de consumentenzorgen rondom de aankopen die in een app kunnen worden gedaan momenteel besproken in de Europese Commissie. Hoewel apps vaak adverteren gratis te zijn, is er in 50% van de beschikbare ‘gratis’ apps sprake van in-app aankopen. Verborgen of onvoorziene kosten zijn schadelijk voor het consumentenvertrouwen in deze markt. Europees Commissaris voor Consumentenbescherming Neven Mimica vindt daarom dat “consumenten en met name kinderen beter beschermd moeten worden tegen onvoorziene kosten van in-app aankopen.” Vandaar dat de Europese Commissie vandaag en morgen met nationale handhavingsautoriteiten en een aantal tech-bedrijven bespreekt hoe dit onderwerp kan worden aangepakt. Immers, onvoorziene kosten kunnen ‘niet alleen leiden tot financiële schade voor consumenten, maar kunnen ook de kredietwaardigheid van deze veelbelovende markt schaden,’ aldus Neven Mimica.

Hoewel de Europese Commissie haar focus momenteel geheel op de problematiek rondom in-app aankopen heeft gericht – niet onterecht voor het overgrote deel van de gevallen, maar naar mijn mening toch ook wat overdreven op sommige punten – is het belangrijk voor de app-industry om zich te realiseren dat er meer issues spelen die van gelijke of wellicht grotere invloed kunnen zijn voor hun business. Denk hierbij bijvoorbeeld aan privacy en veiligheid. Dit onderwerp is al eerder ter sprake gekomen op dit blog toen de Data Protectie en Privacy Commissarissen tijdens hun conferentie in Warschau hebben aangekondigd maatregelen te gaan nemen tegen het niet naleven van privacywetgeving door apps, waaronder mogelijke handhaving.

Het vertrouwen van de consument in een dienst of product is een cruciale factor voor groei en stabiliteit van een markt, met name in de digitale sector. Het is daarom van belang dat app-ontwikkelaars goed op de hoogte zijn van zorgen die consumenten hebben met betrekking tot de dienst of het product, en de consequenties die dergelijke zorgen kunnen hebben voor hun business. Verbeterde naleving van wet- en regelgeving, maar ook transparantie en communicatie naar de consument kunnen van grote waarde zijn om het consumentenvertrouwen te versterken en dus voor de toekomst van de app-markt.