Considerati heeft het WGIC ondersteund bij het opstellen van een beleidsrapport

24/03/2020 - In de afgelopen jaren is er een toename geweest in het gebruik van technologieën die locatie en andere soorten geo-informatie, analyseren, visualiseren, opslaan en distribueren. Smartphones en auto's verzamelen en genereren tegenwoordig allerlei soorten data die gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld locatiedata. Het gebruik van locatiedata, als een subgroep van geo-informatie, is vaak onderhevig aan wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Dit soort wetgeving is wereldwijd voortdurend in ontwikkeling en heeft een toenemende invloed op aanbieders van geo-informatie.  

Considerati heeft het World Geospatial Industry Council ('WGIC') ondersteund bij het opstellen van een beleidsrapport met als doel om een overzicht te creëren van huidige privacy- en gegevensbeschermingswetgeving en beleid in belangrijke wereldmarkten die van invloed zijn op aanbieders van geo-informatie. Considerati heeft het WGIC ondersteund door de logica van privacy- en gegevensbeschermingswetgeving uiteen te zetten zoals die van toepassing is op geo-informatie. Het beleidsrapport bevat tevens een overzicht van een groot aantal landen die werden beoordeeld op basis van de belangrijkste wereldwijde verplichtingen op het gebied van privacy en gegevensbescherming, waarbij de AVG als maatstaf werd gebruikt. Het beleidsrapport werd eerder deze maand door het WGIC gepubliceerd en is nu gratis te downloaden. 

Wat is geo-informatie en hoe betreft het privacy? 

Geo-informatie combineert locatie-informatie (meestal coördinaten op de aarde), attribuutinformatie (de kenmerken van een object, gebeurtenis of fenomeen in kwestie), en vaak ook tijdsinformatie (het tijdstip of de levensduur waarop de locatie en de attributen bestaan). 

Geo-informatie heeft niet altijd betrekking op, of biedt niet altijd de mogelijkheid om, individuen te identificeren. Wanneer dergelijke geo-informatie echter wel de mogelijkheid biedt om een individu direct of indirect te identificeren, kan privacy- en gegevensbeschermingswetgeving van toepassing zijn. In dergelijke situaties kan de geo-informatie automatisch een persoonsgegeven worden. 

Het gebruik en de aard van geo-informatie is veelzijdig en er dient altijd rekening gehouden te worden met het soort informatie dat aan de geo-informatie wordt toegekend. Wanneer dergelijke informatie kan worden gecategoriseerd als een persoonsgegeven, dient het gebruik van geo-informatie tworden gewaarborgd om risico's voor de privacy rechten van betrokkenen zover als mogelijk te beperkenAdvies van Considerati over de wijze waarop organisaties, inclusief organisaties die buiten de geo-informatie sector actief zijn, dergelijke waarborgen het beste kunnen implementeren is tevens opgenomen in het beleidsrapport.  

Gratis download 

Als u een aanbieder van geo-informatie bent of als u meer wilt weten over het gebruik van dergelijke gegevens en de relatie met privacy- en gegevensbeschermingswetgeving vanuit een wereldwijd perspectief, download dan hier het rapport. 

Jonathan Toornstra Team lead / Senior Legal Consultant

AVG en privacywetgeving

Indien u meer wilt weten over de gevolgen van de AVG en andere privacy- en gegevensbeschermingswetgeving, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Legal diensten