Het vervoer van morgen gaat razendsnel veranderen

Zelfrijdende auto’s: een fenomeen dat tot voor kort nog als toekomstmuziek werd gezien. De afgelopen paar jaar is de ontwikkeling op dit gebied echter in een sneltreinvaart gegaan. Volgens autofabrikanten moeten binnen 4 jaar (2020) robotauto’s de weg op kunnen, daarmee komt het futuristische beeld van zelfrijdende auto’s plots dichtbij. Een ambitieuze visie, aangezien nog veel maatschappelijke en juridische vragen aangaande dit onderwerp onbeantwoord zijn.

Op dit moment maakt zowel nationale als internationale wetgeving de mogelijkheid voor zelfrijdende auto’s op de weg vooralsnog onmogelijk. Tijdens de start van het Nederlands voorzitterschap van de EU heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aangegeven dat het toekomstbestendig maken van deze wetgeving prioriteit is. Hierbij komen veel aspecten kijken.

De eerste stap naar bestuurderloos rijden
Om zelfrijdende auto’s een kans te geven in Nederland heeft Schultz van Haegen een wetswijziging doorgevoerd, daardoor kunnen sinds 1 juli 2015 in Nederland testen worden gedaan met zelfrijdende auto’s op de openbare weg. Het grootste struikelblok is op dit moment het verdrag van Wenen. In dit verdrag staat namelijk dat een bestuurder tijdens het rijden te allen tijde zijn handen aan het stuur moet houden. De minister heeft meerdere malen aangegeven dat het voor haar belangrijk is om dit verdrag te wijzigen, de verklaring van Amsterdam moet hier vaart op zetten.

Innovatie vraagt voor uniforme regels
Op 14 april 2016 is de verklaring van Amsterdam getekend. In deze verklaring staan afspraken waar de 28 Transportministers in de EU mee aan de slag moeten om de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer mogelijk te maken, de voorbereidingen hiervoor moeten in 2019 zijn voltooid. De verklaring geeft aan dat gelijke regels in Europa belangrijk zijn, zodat bijvoorbeeld een auto niet hoeft te worden geüpdatet of gereset zodra het de grens passeert. De minister gaf daarbij een voorbeeld van hoe het mis kan gaan indien geen harmonisatie van regels plaatsvindt op Europees niveau: veel Europese treinnetwerken werken via een ander voltage op het spoor, omdat er vroeger niet is samengewerkt, met als consequentie dat het mogelijk maken van grensoverschrijdend treinverkeer miljoenen heeft gekost. Vergelijkbare problemen omtrent de technologie van zelfrijdende auto’s kan worden voorkomen, mits vroegtijdig internationale standaarden worden afgesproken.

Nieuwe technologie, nieuwe wetgeving
Naast de wetgeving om robotauto’s toe te staan op de weg, zullen de komende jaren nog vele andere juridische discussies ontstaan met betrekking tot de ontwikkeling van het rijden zonder bestuurder. Deze discussies zullen invloed hebben op hoe het wettelijk kader voor deze nieuwe technologie wordt gevormd binnen Europa.

Een duidelijk voorbeeld van een rechtsgebied waar veel vragen opkomen met betrekking tot zelfrijdende auto’s is aansprakelijkheid. Het aansprakelijkheidsvraagstuk zal de komende jaren verder worden uitgewerkt. Een veelvoorkomende vraag is bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is bij een botsing met een robotauto; de bestuurder, de softwareontwikkelaar of een andere partij? Het is nu voor verzekeraars lastig om goede producten aan te bieden voor deze technologie, omdat een duidelijk wettelijk aansprakelijkheidskader ontbreekt.

Bijna de weg op
Zowel Minister Schultz als de auto-industrie geven aan dat het niet lang meer zal duren voordat zelf rijdende auto’s de weg op kunnen. Als gevolg van deze snelle ontwikkelingen op de robotautomarkt zullen de komende jaren leidend zijn in het vormgeven van het wettelijk kader omtrent zelfrijdende auto’s. Hierbij zijn dus nog vele vormen van regulering mogelijk waarvoor gekozen kan worden, zowel op nationaal als op Europees niveau. De verklaring van Amsterdam is een goed begin om de regelgeving toekomstbestendig te maken. Specifieke internationale standaarden zijn daarbij van belang om robotauto’s in heel Europa spoedig de weg op te krijgen.