31/08/2022 - Afgelopen zomer gingen het Europees Parlement (EP) en de Raad voorlopig akkoord over het beleidsprogramma “Traject naar het digitale decennium”. Het programma bevat doelstellingen voor de Europese digitale transformatie 2030. Wat zijn de Europese digitale ambities voor 2030 en waar liggen aandachtspunten voor Nederland?

Europa wil haar leiderschap en soevereiniteit in een open en verbonden wereld versterken via inclusief en duurzaam digitaal beleid. Geopolitieke ontwikkelingen en onzekerheden maken het ontwikkelen en toepassen van technologieën op eigen bodem van strategisch belang, voor een onafhankelijker Nederland en Europa. Bovendien is digitale technologie cruciaal om de overgang te maken naar een klimaatneutrale, circulaire en veerkrachtige economie.

Vier hoofdpunten

Het programma bevat concrete digitale doelstellingen voor 2030 op de volgende vier kernthema’s:

  1. Versterken digitale vaardigheden;
  2. Veiliger en duurzamer digitale infrastructuur;
  3. Versnellen digitale transformatie van bedrijven;
  4. Versnellen digitalisering overheidsdiensten.

Voor ondernemingen legt Brussel concreet de volgende streefcijfers voor 2030 neer:

  1. Ten minste 75% van de ondernemingen maakt gebruik van cloud, big data en AI;
  2. Meer dan 90% van het mkb haalt ten minste een basisniveau van digitale intensiteit;
  3. Verdubbeling van het aantal Unicorns door betere toegang tot financiering.

Traject

De Commissie stippelt samen met lidstaten voor elk streefdoel een traject uit, waarna lidstaten nationale strategische stappenplannen voorstellen om deze doelen te realiseren. Daarnaast komen er ‘meerlandenprojecten’ voor grootschalige digitale projecten die voorbijgaan aan de capaciteit van een enkele lidstaat. Denk aan investeringen op het gebied van connectiviteit, een netwerk van cyberbeveiligingscentra en digitale innovatiehubs om de Europese visie voor het digitale decennium te bewerkstelligen. Funding daarvan vindt plaats via de EU-begroting, de lidstaten en bedrijven.

De Commissie monitort voortgang via de Index van de Digitale Economie en Samenleving (DESI) en maakt jaarlijks de balans op in haar jaarverslag. Die evaluatie bevat ook aanbevelingen over waar meer progressie geboekt moet worden om ambities voor 2030 te halen.

Hoe staat Nederland ervoor?

Volgens de recent verschenen DESI 2022, behoort Nederland tot de top drie digitale economieën binnen de EU, achter koplopers Finland (1) en Denemarken (2).[1] Nederland scoort hoog op de kwaliteit van vaste en mobiele netwerkinfrastructuur (positie 2) en de mate waarop het bedrijfsleven gebruik maakt van technologie en online verkoop (positie 4).

Index van de digitale economie en maatschappij (DESI) 2022.

Op enkele punten dreigt Nederland echter de boot te missen: zo vraagt de Commissie meer inspanningen en hervormingen zoals (extra) investeringen in bijvoorbeeld AI, quantum en micro-elektronica. In het bijzonder blijft het gebruik van AI, door slechts 13 % van alle Nederlandse bedrijven, gering en ver achter op de EU-doelstellingen voor 2030 (75 % van alle bedrijven gebruikt AI). Verder moeten spillover-effecten van investeringen in digitale technologieën beter worden erkend, met name het belang van digitale technologieën bij de groene transitie door de ontwikkeling van het slimme elektriciteitsnet van het land. Daarnaast zal Nederland actie moeten ondernemen om het grote tekort aan experts in digitale technologie en ICT-specialisten terug te dringen, bijvoorbeeld door meer te investeren in het opleiden, aantrekken en behouden van tech-talent.

Hopelijk neemt Nederland deze aanbevelingen mee in haar visie en strategie over de digitale economie 2030, welke dit najaar naar de Kamer wordt gestuurd.

Volgende stappen

Zodra het beleidsprogramma Digitaal Decennium door beide medewetgevers formeel is goedgekeurd, treedt het in werking. Vragen? Considerati monitort de ontwikkelingen en geeft u graag meer informatie of advies.

[1] European Commission, Digital Economy and Society Index (DESI) 2022, 28 juli 2022.

Vita van Hall Consultant Public Affairs

Meer weten?

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op. Onze collega's staan u graag te woord.