Europese Commissie ontkracht mythes omtrent het recht om vergeten te worden

De Europese Commissie heeft een fact sheet gepubliceerd over het zogenaamde ‘recht om vergeten te worden’, een recht dat is vastgesteld door het Europees Hof van Justitie in de Google/Spain zaak en afgelopen week voor het eerst in Nederland door de rechtbank is behandeld. Sinds de uitspraak van het Europees Hof is de juist interpretatie van dit recht en zijn voor- en nadelen zwaar bediscussieerd.

Het Europees Hof heeft bepaald dat een persoon een zoekmachine mag vragen zoekresultaten met diens naam te verwijderen, wanneer deze linken naar informatie die irrelevant, buitensporig of onnodig diffamerend is. Terwijl de Artikel 29 Werkgroep druk bezig is met het opstellen van richtlijnen voor de juiste interpretatie van dit recht, heeft de Europese Commissie een fact sheet gepubliceerd om een aantal van de ‘mythes’ die sinds de uitspraak zijn ontstaan, te ontkrachten. Volgens de Commissie laat een sombere lezing van de uitspraak zien dat zorgen die omtrent dit recht in het debat zijn ontstaan, zijn overdreven of gewoonweg ongegrond zijn. Volgens de Europese Commissie moet het debat worden gevoerd op grond van feiten.

De Europese Commissie bespreekt vervolgens zes stellingen met betrekking tot het recht om vergeten te worden. Hieronder volgt een korte samenvatting van de reactie van de Commissie op ieder van de stellingen:

1. “De uitspraak doet niets voor burgers”

Volgens de Europese Commissie beoogt het recht om vergeten te worden burgers in staat te stellen controle te hebben over hun persoonlijke data. Een burgers zou in staat moeten zijn om, onder bepaalde voorwaarden, persoonlijke informatie over hem of haar uit zoekresultaten te laten verwijderen.

2. “De uitspraak zorgt voor het verwijderen van inhoud”

De Commissie benadrukt dat het recht om vergeten te worden slechts strekt tot het verwijderen van de betreffende naam van de persoon uit zoekresultaten van zoekmachines. De inhoud waarop het zoekresultaat betrekking heeft blijft op de originele bron beschikbaar en kan dus nog steeds worden gevonden, bijvoorbeeld door direct naar de bron te gaan of door een andere zoekvraag te stellen.

3. “De uitspraak werkt het recht op vrijheid van meningsuiting tegen”

De Commissie geeft aan dat het recht om vergeten te worden geen absoluut recht is, dit recht zal moeten worden afgewogen tegen andere fundamentele rechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting.

4. “De uitspraak werkt censuur in de hand”

Hierop geeft de Commissie aan dat het recht om vergeten te worden overheden niet in staat stelt om te bepalen welke informatie wel of niet online kan, of welke informatie wel of niet gelezen zou moeten worden. Het recht geeft enkel individuele burgers de mogelijkheid om hun rechten te verdedigen, waarbij onafhankelijke toezichthouders de beoordeling door zoekmachine-beheerders controleren.

5. “De uitspraak verandert de wijze waarop het internet werkt”

De Commissie reageert kort en krachtig op deze uitspraak. Volgens de Commissie blijft het internet een belangrijke bron voor informatie, daar inhoud op dezelfde locatie blijft staan en toegankelijk blijft met de hulp van zoekmachines. Ook de manier waarop zoekmachines werken zal gelijk blijven, daar zoekmachines nu ook al bepaalde zoekresultaten filteren.

6. “De uitspraak maakt de herziening van databescherming overbodig”

hierop stelt de Commissie dat de  aankomende herziening van databescherming in Europa meer wijzigingen introduceert dan alleen het expliciete recht om vergeten te worden, zoals het recht om vrijelijk data van de ene naar de andere service provider over te zetten.

In de fact sheet geeft de Commissie voorbeelden bij ieder van deze stellingen. De gehele fact sheet kan hierworden gevonden (Engels).