22/03/2023 - Vandaag presenteert de Europese Commissie twee belangrijke voorstellen die moeten gaan bijdragen aan een duurzame en circulaire economie. Allereerst presenteert de Commissie een voorstel dat fabrikanten van devices de verplichting geeft om reparatie van devices te regelen voor consumenten. Een belangrijke volgende stap voor de Commissie voor de verdere vorming van een circulaire economie in de tech sector. Verder presenteert de Commissie vandaag een Green Claims Richtlijn, deze moet greenwashing door bedrijven tegengaan. 

Recht op reparatie 

Momenteel hebben consumenten volgens de Richtlijn voor de verkoop van consumptiegoederen al recht op garantie op devices van ten minste twee jaar. De grote vraag is welke nieuwe regels de Commissie vandaag presenteert: wordt de minimale garantieperiode verlengd, of moeten producenten misschien ook wel aanbieden om reparaties via externe partijen te regelen? Later vandaag weten we meer, dan zullen we er ook achter komen of de Commissie met een nieuw initiatief komt of de bestaande Richtlijn voor de verkoop van consumptiegoederen zal amenderen.  

Het voorstel was eerder verwacht in november 2022 als onderdeel van het tweede circulaire economie pakket van de Commissie, maar werd teruggefloten door de Raad voor regelgevingstoetsing en moest daardoor terug naar de tekentafel. Het voorstel moet in verband worden bezien met de nieuwe Ecodesign Regulering (ESPR) die in maart 2022 werd gepresenteerd. De ESPR regelt dat producenten van devices producten op een duurzame en repareerbare manier moeten ontwerpen, het right to repair voorstel van zal daarop voortborduren door consumenten meer rechten te geven om ook daadwerkelijk hun devices te kunnen laten repareren. De IMCO commissie van het Europees Parlement zal het voorstel verder gaan behandelen, naar verwachting starten zij hiermee op 27 maart.   

Green Claims 

Vandaag presenteert de Commissie ook een voorstel voor een Green Claims Richtlijn waarmee het greenwashing door bedrijven tegen wil gaan. Door het voorstel komen er strengere regels voor bedrijven die “groene” claims maken. Door de voorstel zullen dergelijke claims mogelijk onderbouwd moeten worden met wetenschappelijk bewijs. Echter, omdat het een richtlijn betreft krijgen lidstaten enige speelruimte om regels met betrekking tot groene claims te implementeren, en zou daarom op nationaal niveau relatief meer ruimte kunnen blijven voor bedrijven om groene claims te maken. De ENVI commissie van het Europees Parlement zal het voorstel verder gaan behandelen, naar verwachting starten zij hiermee op 23 maart. 

Paul Voors Consultant Public Affairs

Meer weten?

Wilt u meer weten over bovenstaand? Neem dan gerust contact met ons op.