Estland als digitale aanjager van Europa

Met Estland als nieuwe Europese voorzitter liggen de digitale verwachtingen hoog. Niet voor niets wordt het nieuwe voorzitterschap ook wel aangeduid als e-Estonia. De ambities van Estland zijn groot, maar de digitale verwachtingen van de andere lidstaten zijn wellicht nog veel groter. Het is nu de vraag of Estland haar ambities in het komende half jaar waar kan maken.

Vier dossiers

De Estse ambities zijn samen te vatten in vier dossiers: een open en innovatieve Europese economie; een veilig en beveiligd Europa; een digitaal Europa, inclusief de vrije beweging van data; en een inclusief en duurzaam Europa. Twee van de vier dossiers zijn direct toe te schrijven aan de hoge digitale ambities van het Ests voorzitterschap, maar ook in de andere dossiers zitten digitale ambities verwerkt.

Onenigheid op digitale dossiers

De Estse overheid vraagt om de verwachtingen niet al te hoog te leggen. Tijdens het Maltees voorzitterschap bleek al dat er bij dossiers als geo-blocking of de Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) grote verschillen bestonden tussen lidstaten onderling en het Parlement, de Raad en de Commissie. In de aankomende maanden worden de pijlen daarom vooral gericht op het bereiken van overeenstemming op moeilijke digitale onderwerpen.

Te verwachten resultaten

De komende maanden worden wel een aantal andere dossiers afgerond, waarbij de nadruk ligt op de Telecom-dossiers. Tijdens de gecombineerde informele raad voor Concurrentievermogen en informele Telecomraad staat onder andere de European Communication Code centraal. Dan wordt, als het goed gaat, de huidige impasse doorbroken. De Raad kan dan in de herfst van dit jaar tot een definitieve beslissing komen.

Op andere dossiers, zoals ePrivacy en e-Evidence, wordt vooral voorbereidend werk verricht, zodat de Poolse en Bulgaarse voorzitterschappen deze in 2018 kunnen afronden.

Nederlandse prioriteiten

Nederland bevindt zich in de Europese digitale kopgroep met landen als Denemarken, Zweden en Finland. Het Ests voorzitterschap is daarom de uitgelezen kans om ervoor te zorgen dat de ambities in de Digital Single Market Strategie verder worden uitgevoerd.

In de discussie over platformverantwoordelijkheid is Nederland tegen het strikt reguleren van online platforms. Onder het Maltees voorzitterschap heeft Nederland helaas haar standpunt over onder andere de AVMSD niet over kunnen brengen op de andere lidstaten en is deze Directive meer regulerend ingesteld dan gewenst. In de komende onderhandelingen zal Nederland daarom alle mogelijke (diplomatieke) ruimte gebruiken om zit uit te spreken tegen het vergroten van de reikwijdte van het voorstel.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in het Europees tech beleid en de Nederlandse positie in Europa? Neem dan contact op met Bart Pegge.

Bart Pegge Managing Director / Director PA Practice

Meer weten over dit onderwerp?

pegge@considerati.com +31 (0) 644768320