Drones seminar: behoefte aan regelgeving

Gisteren hield Considerati in samenwerking met Aerialtronics en The Hague Security Delta een seminar over de privacyrechtelijke aspecten van drones. Dat er veel vragen rondom dit onderwerp spelen bleek uit de enorme opkomst. Er waren deelnemers afkomstig uit onder andere de luchtvaartsector, de politiek, het Openbaar Ministerie, de media, de politie en de branchevereniging voor RPAS.

Lucas van Oostrum van Aerialtronics opende het seminar met een presentatie over de huidige mogelijkheden van drones. Door middel van beeldmateriaal kregen de deelnemers te zien hoe drones kunnen worden ingezet om windmolens te controleren, boeren te helpen bij de landbouw en hoe voetbalwedstrijden in beeld kunnen worden gebracht. Daarna gaven Bart Schermer en Marjolein van der Heide van Considerati presentaties over de mogelijke privacyrisico’s die de inzet van drones met zich mee kan brengen. Hierbij werd onderscheid gemaakt naar het civiele gebruik en het gebruik van drones door de politie bij handhaving en opsporing.

Tijdens de discussie die daarna volgde bleek dat er in Nederland behoefte is aan duidelijkere regelgeving rondom het gebruik van drones. Sinds 1 juli is het verboden om te vliegen en moet er een ontheffing worden aangevraagd, maar dit is niet eenvoudig. Bovendien is er geen eenduidig beleid, waardoor elke provincie of zelfs gemeente andere beslissingen kan maken hierover. Doordat de mogelijkheden om met drones te vliegen beperkt zijn, bestaat het risico dat Nederland achter gaat lopen wat betreft innovatie. Het is daarom van belang dat alle partijen die betrokken zijn bij drones de discussie met elkaar aan zullen gaan om te kijken hoe hier op een constructieve manier vorm aan gegeven kan worden.

Al met al was het een zeer geslaagde workshop met een enorme opkomst, waar mogelijk binnenkort een vervolg aan gegeven zal worden.