27/6/2023 Op 1 juli neemt Spanje tot het einde van het jaar het voorzitterschap van de Raad van de EU over van Zweden, waarna België het stokje weer overneemt. In de komende zes maanden zal Spanje in deze rol de zittingen leiden van de verschillende Raadsformaties, Coreper en raadswerkgroepen. Geen onbelangrijke rol, zo vertegenwoordigt de voorzitter de Raad in de betrekkingen met andere EU instellingen, zoals het Parlement en de Commissie en stelt het de agenda met onderwerpen en belangrijke thema’s voor de Raad op. Eerder deze maand maakte huidig premier van Spanje, Pedro Sánches, bekend wat de vier prioriteiten zullen zijn van het Spaanse voorzitterschap.

Herindustrialisering van Europa en het waarborgen van Open Strategische Autonomie

Spanje ziet een toonaangevende rol voor de EU weggelegd als het aankomt op de productie van hernieuwbare energie, digitale connectiviteit en geavanceerde robotica. Deze rol moet de EU volgens Spanje pakken door de ontwikkeling van strategische industrieën en technologieën in Europa middels het bevorderen van innovatie, industrieel beleid en een grotere integratie van de interne markt. Daarnaast moeten handelsbetrekkingen met derde landen worden uitgebreid en gediversifieerd om Europese toeleveringsketens te versterken. Om strategische openheid te bewaren is de EU-top met de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (CELAC) op 17 en 18 juli een belangrijk moment.

Vooruitgang in de ecologische transitie en aanpassing aan het milieu

Het Spaanse voorzitterschap vindt het van groot belang dat de SDG-doelen van VN worden gehaald, en gaf daarom aan hiervoor zijn uiterste best te doen. Het bevorderen van meer hernieuwbare energie in de elektriciteitsmarkt, het verlagen van de elektriciteitsprijzen en meer stabiliteit in het elektriciteitssysteem zijn daar belangrijke onderdelen van. Bovendien zal er extra vaart worden gemaakt met duurzame wetgeving die uit het Fit For 55 Package volgt. COP28 van 30 november tot 12 december is een belangrijk moment voor deze prioriteit.

Het bevorderen van meer sociale en economische rechtvaardigheid

Het is volgens het Spaanse voorzitterschap erg belangrijk om belastingontwijking door vermogende individuen en grote internationale bedrijven tegen te gaan. Daarom zetten ze zich in voor de invoering van een minimumbelasting voor alle grote multinationals in alle Europese lidstaten. Het Nederlandse kabinet deelde recent al een wetsvoorstel met de Kamer voor de invoering van een minimumbelasting voor multinationals, in lijn met Pijler 2 van het Inclusive Framework van de OESO.

Versterken van Europese eenheid

Om Europese eenheid te versterken wil het Spaanse voorzitterschap pleiten voor verdieping van de Europese interne markt en belangrijke stappen zetten in het debat rondom migratie en asiel.

Spaanse verkiezingen op komst

De prioriteiten van het Spaanse voorzitterschap zijn gepresenteerd door demissionair premier van Spanje Pedro Sánches van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij PSOE. Echter, door verliezen van zijn partij bij regionale en lokale verkiezingen eerder dit jaar heeft hij eerder dan gepland nationale verkiezingen uitgeroepen; deze zullen nu plaatsvinden op 23 juli. Volgens de huidige peilingen lijkt niet PSOE, maar de (centrum)rechtse Volkspartij Partido Popular (PP) af te stevenen op de winst. Het wordt daarom interessant om te zien wat deze verkiezingen en een mogelijk verandering van de macht betekent voor de invulling van het Spaanse voorzitterschap.

Meer weten?

Meer weten over het aanstaande voorzitterschap van Spanje, of vragen over een ander onderwerp? Neem contact op met Considerati, wij bieden gespecialiseerd advies en ondersteuning op maat. 

Paul Voors Consultant Public Affairs

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over bovenstaand onderwerp? Neem contact op met Considerati, wij bieden gespecialiseerd advies en ondersteuning op maat.