Wat is onze vooruitbik?

24/04/2020 - Het jaar voor de verkiezingen is op een zeer ongewone manier van start gegaan. Alle ogen zijn gericht op de maatregelen tegen het coronavirus en de reactie van het kabinet op deze crisis. Er is een overzicht gemaakt van spoedeisende wetsvoorstellen die voor de zomer 2020 behandeld moeten worden. Onderwerpen die de hoofdtoon voerden voor de coronacrisis, zoals het klimaat, de stikstofcrisis en digitale toekomst, komen nu even op de tweede plaats.

Terwijl in Nederland tot nu toe vooral de risico's van digitalisering en nieuwe technologieën de boventoon voerden in het politieke en maatschappelijke debat, legt de coronacrisis bloot hoeveel digitalisering aan onze samenleving kan bijdragen.

Nu winkels, kantoren en horeca vrijwillig of geforceerd de deuren sluiten, versnelt online bestellen en komen mensen virtueel samen voor werk of privé. Misschien wordt de digitale infrastructuur post-corona naast cruciaal ook wel een vitale sector. Door een spoedwetsvoorstel kunnen essentiële lokale democratische processen (digitaal) doorgang vinden. En om de weg terug te vinden naar meer normaal maatschappelijk verkeer, worden de mogelijkheden van een app onderzocht voor bron- en contactopsporing. Digitale technologie als deel van de oplossing!

Arnoud Boot, hoogleraar financiële markten, zei terecht: "Het mooie is hoe wij de digitale economie startende hebben gekregen. Het is fenomenaal hoe iets wat we altijd gedacht hadden wat niet kon, zoals het lesgeven per iPad en videovergaderingen, hoe effectief dat nu blijkt." Digitaal heeft zich bewezen in deze periode.

Voor de corona crisis domineerden met name de gevaren van nieuwe technologie het debat, zeker in Nederland. Nog steeds staan zorgen - terecht - op de agenda, maar er zijn ook openingen voor positieve verandering. Deze crisis kan het narratief voor de komende verkiezingen rond digitalisering kantelen van een discussie gefocust op gevaren, naar een mindset van digitale technologie als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen. Hoe kán die wereld er dan uitzien, wat is daarvoor nodig, en waar is dan interventie van de overheid gewenst? Bedrijven en organisaties die nu hun verhaal klaar hebben, kunnen bijdragen aan die kanteling door proactief het gesprek aan te gaan met beleidsmakers over nieuwe ideeën en de samenloop met regelgeving. Bedrijven, benut deze ruimte om innovatie en vooruitgang te stimuleren.

Claar Meerstadt Consultant Public Affairs

Verkiezingen 2021

Wilt u als bedrijf meewerken aan deze omslag, of wilt u alvast vooruit kijken naar de verkiezingen van 2021? In drie strategische sessies helpen wij u een boodschap concretiseren richting de overheid met een plan van aanpak.

Meer informatie