16/05/2023 - Afgelopen donderdag organiseerde de Tweede Kamer een opvallende masterclass voor Kamerleden over het beïnvloeden van de Europese besluitvorming. Met de groeiende stroom aan belangrijke wetgeving uit Brussel, realiseert de Kamer zich terecht het toenemende belang van het beïnvloeden van deze processen. Met de Europese Parlementsverkiezingen in het vooruitzicht, is dit het ideale moment om de balans op te maken: hoe verhoudt de Kamer zich tot het Europese besluitvormingsproces? In deze blog verkennen we de rol van de Tweede Kamer en hoe zij haar positie versterkt om effectief invloed uit te oefenen in Brussel.  

Informatievoorziening: sleutel tot effectieve beïnvloeding 

Een goede beïnvloeding begint bij een solide informatiepositie. In de afgelopen decennia zijn er daarom tussen de Kamer en de regering afspraken gemaakt over de EU-informatievoorziening. Zo ontvangt de Kamer bijvoorbeeld standaard een Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC)-Fiche, waarin de positie van het kabinet ten opzichte van nieuwe voorstellen van de Europese Commissie uiteen wordt gezet. Daarnaast krijgt de Kamer van het kabinet de agenda's van de Raadsbijeenkomsten, inclusief de inzet van het kabinet per agendapunt en een verslag achteraf. Dit stelt de Kamer in staat om invloed uit te oefenen via schriftelijke overleggen en debatten. En dat doet de Kamer nu ook: recentelijk nam zij nog een motie aan, die het kabinet verzoekt om bij de onderhandelingen over het voorstel ter bestrijding van seksueel kindermisbruik te waken voor encryptie bedreigende chatcontrol.   

Meer transparantie én beter gebruik van bestaande instrumenten 

Hoewel de Kamer over het algemeen goed geïnformeerd wordt over de Europese onderhandelingen, concludeerde Kamerlid Rolien Kamminga (VVD) vorig jaar in haar rapport over de EU-informatievoorziening dat er ruimte is voor verbetering. Het nieuwe wetsvoorstel “EU-informatievoorziening Staten-Generaal” dat eind vorige maand ter consultatie is gelegd - en nog loopt tot 25 mei – draagt hieraan bij door de informatieafspraken in één overzichtswet wettelijk te verankeren en te versterken. Toch concludeerde Kamminga in haar rapport dat verbetering vooral inzet van de Kamer zelf vereist. Kamminga deed een oproep om de bestaande instrumenten gerichter te gebruiken, zoals het benoemen van rapporteurs op prioritaire dossiers en werkbezoeken van Kamercommissies aan Brussel.  

De masterclass getuigt van de inspanningen van de Kamer om haar positie te versterken. Echter, om daadwerkelijk succesvol te zijn, is het van cruciaal belang dat de opgedane kennis en informatie niet beperkt blijft tot de grote fracties en de Commissie Europese Zaken, maar dat er een brede kennisoverdracht plaatsvindt. 

EU-verkiezingen: Kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma's 

Terwijl de Tweede Kamer stappen onderneemt om haar invloed te vergroten, werpen de aankomende Europese Parlementsverkiezingen in 2024 ook hun schaduw vooruit. De Nederlandse partijen zijn druk bezig met het opstellen van kieslijsten en verkiezingsprogramma's, en later dit jaar kunnen we meer inzicht verwachten in de kandidaten en hun plannen. Meer weten? Neem dan vooral contact op. 

Jana Moje Consultant public affairs

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over bovenstaand onderwerp? Neem dan contact op met Considerati, wij bieden gespecialiseerd advies en ondersteuning.