Bendert Zevenbergen over de nieuwste must-read in Privacy

Het nieuwe boek “Social Dimensions of Privacy” van Beate Roessler en Dorota Mokrosinska is een bijzonder welkome aanvulling op de huidige privacy literatuur. Het boek is gestoeld op twee belangrijke uitgangspunten: de noodzaak om privacy te zien als een recht dat de samenleving bevordert en dat dit recht daarom interdisciplinair benaderend dient te worden.

In 17 hoofdstukken, verdeeld over drie delen, herziet het boek de belangrijkste punten van de standaard literatuur van de laatste decennia, richt het zich op recente controverses en behandeld het uitdagingen voor de wetgever als wij privacy als sociaal goed beschouwen. Het boek is een uitstekende introductie in het privacy-onderzoek, alsook een overzicht van de meest belangrijke literatuur op dit gebied. Dit boek kan daarmee worden gezien als een gids voor privacy-regulering.

In zijn hoofdstuk “The meaning and value of privacy” merkt Daniel Solove op dat de Amerikaanse filosoof John Dewey al in de jaren dertig beargumenteerde dat burgerlijke vrijheden, zoals privacy, onder doen voor andere belangen in de utilitaire berekeningen van politici en wetgevers zolang deze vrijheden niet worden beschouwd vanuit het maatschappelijke perspectief.

Helen Nissenbaum bouwt voort op haar theorie van “contextual integrity” en legt uit hoe privacy als maatschappelijke waarde juist bepaalde informatie-uitwisselingen mogelijk maakt in specifieke sectoren, door vertrouwen tussen actoren te garanderen. Priscilla Regan herziet haar bekende boek “Legislating Privacy: Technology, Social Values, and Public Policy” uit 1995. Zij rechtvaardigt haar oorspronkelijke standpunt dat privacy een publiek, gemeenschappelijk, en collectief goed is door zich te beroepen op wetenschappers variërend van John Stuart Mill tot de Duits/Griekse hoogleraar Spiros Simitis en danah boyd. Zij suggereert dat dit standpunt alleen maar is versterkt door het Internet.

Verschillende hoofdstukken van het boek en zelfs de introductie beschouwen het Internet als een socio-technisch systeem waar menselijke gebruikers een belangrijke rol spelen bij de vormgeving van het informatiesysteem. Het menselijk element brengt ook met zich mee dat rechten, zoals privacy, een rol zullen spelen bij deze vormgeving. De geschiedenis heeft al laten zien dat normen en wetten met betrekking tot privacy sociaal en cultureel bepaald worden door de wens voor specifieke private sferen. De auteurs merken op dat wetgevers al door burgers onder druk worden gezet om privacy op betekenisvolle wijze te reguleren, wat volgens hem zal resulteren in een sociale benadering van privacy, in plaats van de huidige individuele benadering.

Een begrip van het effect van Internet technologie op abstracte normen die onze samenleving vormgeven, zoals privacy, moet beginnen met een multidisciplinaire benadering, volgens de auteurs. Momenteel bestaan al verschillende projecten, ook in Europa, die privacy vanuit verschillende disciplines benaderen. Zie bijvoorbeeld de publicaties van het Internet Science consortium: “Overview of Online Privacy, Reputation, Trust, and Identity Mechanisms” en “A roadmap for IOT/cloud/distributed sensor net privacy mechanisms”.

Bendert Zevenbergen Academic Liaison

Meer weten over dit onderwerp?

zevenbergen@considerati.com