Automatische Identificatie Systemen (AIS)

Considerati heeft onderzoek gedaan voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat naar de privacy-aspecten rondom het gebruik van Automatische Identificatie Systemen (AIS) in de binnenvaart. Aanleiding hiertoe was een vraag van de AP met betrekking tot de omgang van privacy in relatie tot AIS gegevens. Op 23 mei jl. heeft Minister Schultz van Haegen het eindrapport van Considerati gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In deze blog zal kort wat worden verteld over AIS en de inhoud van het rapport.

AIS

Het Automatische Identificatie Systeem, oftewel AIS, is een technologie waarmee schepen met elkaar en met systemen die aan de walkant zijn geplaatst, communiceren. AIS wordt al sinds 2003 gebruikt in de zeevaart om ervoor te zorgen dat zeeschepen elkaar kunnen identificeren, met elkaar kunnen communiceren en hun locatie kunnen uitwisselen, met als doel de veiligheid op het water te vergroten.

Sinds 2014 is het ook voor de binnenvaart verplicht gesteld om AIS in te schakelen, waarmee het schip continu bepaalde gegevens moet uitzenden. Dit zijn gegevens zoals het scheepsnummer, de naam van het schip en het scheepstype, maar ook gegevens over de locatie en vaarrichting van het schip.

De communicatie via AIS gebeurt via radiosignalen, die niet beveiligd of versleuteld zijn en daardoor voor iedereen met een geschikte ontvanger zijn te ontvangen.

Privacy zorgen

In de binnenvaart, in tegenstelling tot de zeevaart, zijn vaak eenmanszaken actief. Dit betekent dat het schip en de schipper over het algemeen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vaak is het schip de woning én de werkplek van de schipper en zijn familie. Dit maakt dat de gegevens die aan het schip relateren als persoonsgegevens moeten worden gezien, omdat ze herleidbaar zijn tot een persoon.

De inhoud van de AIS-berichten, met name de locatiegegevens, geven inzicht in de beweging en locatie van het schip en daarmee de schipper. Omdat de schipper het uitzenden van de informatie niet mag uitschakelen en het door iedereen met een geschikte ontvanger kan worden ontvangen, zijn er verschillende privacy-zorgen verbonden aan het gebruik van AIS in de binnenvaart.

Enerzijds kunnen onbevoegde derden deze gegevens ontvangen en vervolgens gebruiken. Een voorbeeld hiervan is een website waarop de actuele locatie van alle binnenvaartschepen wordt getoond. Dit kan ook door malafide partijen worden gebruikt.

Anderzijds kunnen privacy problemen ontstaan indien AIS-gegevens door bevoegde partijen worden hergebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij aanvankelijk zijn verzameld of worden verstrekt aan ongeautoriseerde partijen. Niet iedereen, ook niet de vaarwegbeheerders, dienen altijd van alle schepen de AIS-informatie te ontvangen, noch mogen zij dit voor allerlei andere doelen gebruiken.

Aanbevelingen AIS

Het is daarom belangrijk om te bepalen wie op basis van welke grondslag AIS gegevens mag verwerken. Het moet bijvoorbeeld duidelijk worden wat in de zin van de wet wordt verstaan onder vaarwegbeheer en wie deze taak hebben, zodat beter is afgebakend wie de AIS gegevens mogen verwerken voor welke specifieke doelen. Verwerking van AIS gegevens door andere partijen en voor andere doelen, mogen dan alleen als hiervoor een eigenstandige rechtsgrondslag bestaat.

Daarnaast wordt aanbevolen om te heroverwegen of AIS nog wel het beste systeem is voor het communiceren in de binnenvaart. Andere, privacy vriendelijke systemen, waarbij binnenvaartschippers niet verplicht onversleuteld en continu hun positie en naam uitzenden, zouden overwogen kunnen worden.

Dit is slechts een van de voorbeelden waar Considerati zich in de mobiliteitssector mee bezighoudt. Bent u werkzaam in de mobiliteitssector en wilt u meer informatie over privacy en gegevensbescherming in uw sector? Neem dan contact met ons op.

Jules van Stralendorff Legal Consultant

Meer weten over dit onderwerp?

vanstralendorff@considerati.com +31 (0) 641551655