Artikel 29 Werkgroep geeft richtlijnen voor privacyvoorwaarden

De Artikel 29 Werkgroep (WP29), het Europese samenwerkingsverband van privacy toezichthouders, heeft verscheidene richtlijnen ontwikkeld voor Google om het bedrijf te helpen zijn privacyvoorwaarden op orde te krijgen. Hiermee zou het bedrijf moeten kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortkomen uit Europese en nationale privacy wetgeving. De richtlijnen zijn opgesteld met Google in gedachten, maar kunnen ook aanknopingspunten bieden voor andere organisaties die op grote schaal data verwerken. De WP29 overweegt op dit moment om op een later moment advies met betrekking tot specifieke onderwerpen uit te brengen voor de gehele industrie.

Google heeft veel commentaar gekregen op haar privacyvoorwaarden nadat er in 2012 is onderzocht in hoeverre deze voorwaarden aan Europese wet- en regelgeving voor databescherming voldoen. Uit verder onderzoek door nationale toezichthouders blijkt dat Google’s privacyvoorwaarden niet voldoen aan de vereisten die door nationale wetgeving hieraan gesteld worden.. De WP29 heeft nu enkele suggesties gedaan die het bedrijf moeten helpen om alsnog compliance met betrekking tot zijn privacyvoorwaarden te bewerkstelligen.

Deze suggesties/richtlijnen bestaan uit een lijst van vereisten waar Google aan moet voldoen met betrekking tot databescherming, samen met mogelijke maatregelen waarmee aan deze eisen invulling kan worden gegeven. Het gaat om maatregelen als het verbeteren van de zichtbaarheid van Google’s privacyvoorwaarden, het verkrijgen van ondubbelzinnige toestemming voor het verwerken van gegevens van gebruikers en het aanbieden van gepersonaliseerde privacyvoorwaarden. Hoewel de richtlijnen van de WP29 niet bindend zijn, valt het wel aan te raden het advies ter harte te nemen.

Google is niet het enige bedrijf dat worstelt met zijn privacyvoorwaarden. De Nederlandse Consumentenbond heeft recentelijk opdracht gegeven tot het verrichten van een onderzoek naar de privacyvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde smart TV’s. Considerati is gevraagd dit onderzoek te verrichten en kwam tot de conclusie dat het merendeel van deze voorwaarden niet in lijn zijn met nationale wetgeving en daarnaast voor het overgrote deel niet begrijpelijk zijn voor het grote publiek. (Het onderzoek is hier beschikbaar.)

Het belang van goede privacyvoorwaarden zal de komende jaren toenemen. De aankomende Europese Verordening Gegevensbescherming introduceert een verplichting voor bedrijven om transparante en begrijpelijke privacyvoorwaarden te hanteren. Het volgen van de richtlijnen van de WP29 kan de kans vergroten dat uw privacyvoorwaarden voldoen aan deze aankomende EU regelgeving. Considerati kan u hierbij helpen. Zie voor meer informatie over het opstellen van begrijpelijke privacyvoorwaarden ook onze Whitepaper Privacyvoorwaarden.

Neem gerust vrijblijvend contact op met onze privacy experts om te weten te komen hoe wij u kunnen helpen om de privacy compliance van uw organisatie (verder) te vergroten.

Bart Schermer Partner

Meer weten over dit onderwerp?

schermer@considerati.com +31 (0) 613433437