Apps in het verkeer: handig, maar ook gevaarlijk?

Apps dienen vandaag de dag niet meer alleen ter amusement, maar dienen ook een praktisch doel. Een voorbeeld zijn apps in het verkeer. Het wemelt van de apps die de locatie van files doorgeven of die de snelste route voor de automobilist uitstippelen. Deze ontwikkeling zet zich door van handige applicaties voor automobilisten naar andere verkeersdeelnemers, zoals fietsers. Handig, maar ook gevaarlijk blijkt nu uit onderzoek van verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Bij veel van deze apps is het namelijk noodzakelijk om de telefoon in de hand te houden, terwijl dat juist voortdurend wordt afgeraden.

Niet alleen de apps die het laveren door het verkeer vergemakkelijken zijn volgens dr. Tertoolen het probleem, maar juist ook de apps die trachten meer bewustzijn te creëren in het verkeer. Ook al zitten hier geen bewust kwade bedoelingen achter, is het wel wenselijk dat er meer rekening wordt gehouden met de mogelijk onbedoelde gevolgen die de apps kunnen hebben. “Door het focussen op smartphonegebruik zou je wel eens juist het tegenovergestelde kunnen bereiken van wat je beoogt,” stelt dr. Tertoolen. Een voorbeeld hiervan is de campagne tegen het gebruik van de smartphone in de auto. Het bord “Appen, Facebooken en Twitteren doe je op een P”, staat op een plek waar mensen dus niet op een P staan. Men wordt op dat moment aan de smartphone herinnerd waardoor men getriggerd wordt om toch weer even de telefoon te checken. Volgens dr. Tertoolen is dit effect bij apps nog veel groter, bijvoorbeeld een fietsapp die ‘appen’ in het verkeer tegen zou moeten gaan. De gebruiker moet, voor het gebruik van de app, handelingen verrichten en dus juist gebruik maken van zijn smartphone in het verkeer.

De beleving en het gebruik van smartphones in het verkeer zouden volledig losgekoppeld moeten worden van het verkeer en er moeten geen apps worden aanbevolen die in het verkeer moeten worden gebruikt, aldus dr. Tertoolen.

Vertrouwen creëren is één van de kerntaken bij het introduceren van nieuwe toepassingen. Wanneer onzekerheid bestaat over de veiligheid of consequenties van het gebruik van dergelijke apps, kan dit leiden tot weerstand tegen het gebruik ervan. Ook kan het leiden tot extra regelgeving om de veiligheid die nodig (of wenselijk) is af te dwingen. Het is daarom van groot belang om vooraf en tijdens de implementatie van een dergelijke toepassing in de maatschappij voldoende draagvlak te hebben en van meet af aan op de juiste manier te communiceren naar gebruikers en andere stakeholders.