19/09/2023 - Prinsjesdag is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de doeken doet. Aan het begin van de middag leest de Koning de troonrede voor. Na afloop rijdt de feestelijke stoet van het koninklijk gezelschap over het Korte Voorhout naar Paleis Noordeinde voor de balkonscène. Even later overhandigt demissionair minister van Financiën Kaag het koffertje met de begrotingsstukken aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Dat het kabinet nu demissionair is, heeft geen gevolgen voor al deze tradities. Tegelijkertijd weten we dat het begrotingstekort flink oploopt. Helemaal stilzitten kan het demissionaire kabinet dus niet. Als iedereen straks duikt op de gepubliceerde voorstellen, de tekst van de troonrede en meer – wat kun je dan in de context van dit politieke sleutelmoment zelf doen? Waar springen wij op en wat wil je niet missen?

Prinsjesdag

Ga netwerken: Prinsjesdag brengt veel politici, ambtenaren en belangrijke belanghebbenden bij elkaar. Het is een uitstekende gelegenheid om te netwerken en relaties te versterken die gunstig kunnen zijn voor je belangenbehartigingsinspanningen. Ook collega's van Considerati zullen bij de verschillende borrels en op het Plein aanwezig zijn.

Overweeg of Prinsjesdag kansen biedt voor lobbyactiviteiten. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je contact opneemt met Kamerleden en hun team om je standpunt over specifieke kwesties naar voren te brengen. Denk aan een Kamerlid dat schriftelijke vragen stelt bij het Belastingplan of de begrotingen die naar de Kamer gestuurd worden.

De Algemene Politieke Beschouwingen

Woensdag en donderdag volgen de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). De fractievoorzitters debatteren in de plenaire zaal over de hoofdpunten van de kabinetsplannen. Je kunt dit de hele dag live volgen.

Voor politieke partijen zijn de APB het moment om beleidsverschillen met andere partijen te benadrukken. Zeker zo vlak voor de verkiezingen is dat extra van belang. Omdat er bijna geen onderwerpen controversieel zijn verklaard heeft de Kamer vrij spel en zullen veel thema's niet onbesproken blijven. Let op de details. Wie trekt wat naar zich toe? Waar worden grote plannen ineens heel concreet?

De APB krijgen veel (media)aandacht. Het is een sleutelmoment voor spindoctors om standpunten slim in de spotlight te zetten. Het dwingt partijen ook om hun positie binnen het politieke spectrum te bepalen. Die vervolgens breed uit becommentarieerd zal worden. Staat jouw organisatie in het middelpunt van de belangstelling? Zorg dat je voorbereid bent en weet hoe je je hiertoe wil verhouden.

Tot het reces

Het herfstreces vervalt. Je hebt nog 5 weken tot het verkiezingsreces (vanaf vrijdag 27 oktober) om met de huidige fracties en woordvoerders te werken. Na 22 november zal de nieuwe Kamer - mede door de vele ervaren leden die zich niet herkiesbaar hebben gesteld - er flink anders uitzien. Dat betekent dat je soms afscheid neemt van trouwe bondgenoten en nieuwe relaties moet opbouwen. Blijf betrokken bij Den Haag en bedenk alvast hoe je dit wil aanpakken.

 

Paulien van der Lem Senior consultant Public Affairs

Heeft u vragen?

Heeft u meer vragen over de politieke ontwikkelingen of bent u op zoek naar strategisch Public Affairs advies in de aanloop naar de verkiezingen? Neem contact op met Considerati, wij bieden gespecialiseerd advies en ondersteuning op maat.