Gebruikt u cookies of andere gelijksoortige technologieën op uw website?

Stuurt u nieuwsbrieven of andere gerichte reclame aan uw klanten, of heeft u een callcenter dat klanten opbelt met marketing aanbiedingen? Of wellicht gebruikt u cookies of andere gelijksoortige technologieën op uw website. Dan is de Telecommunicatiewet op uw activiteiten van toepassing.

Direct Marketing, cookiewetgeving en andere vormen van het gebruik van telecommunicatiediensten voor marketing doeleinden worden steeds zwaarder gereguleerd. Tegelijkertijd wil de wetgever innovatie niet in de weg staan. Dit zorgt voor een spanningsveld tussen nieuwe technologieën en bestaande en aankomende wetgeving.

Telecommunicatiewet en privacy

De telecommunicatiewet kent een overlap met een aantal privacy uitgangspunten. Zo is de cookiewet, die is geregeld in hoofdstuk 11 van de Tw, een menging van telecommunicatie en privacybescherming. Maar ook Direct Marketing kent een overlap tussen enerzijds consumentenbescherming en privacy aspecten anderzijds.

Voor een volledig overzicht van uw huidige verplichtingen moet u daarom soms over de grenzen van de Tw heen kijken naar andere aanverwante wetgeving. Considerati brengt de verplichtingen op grond van de Tw en aanverwante wetgeving voor u in kaart en adviseert u over pragmatische oplossingen met het oog op compliance.

Met de opkomst van nieuwe technologieën wordt de reikwijdte van de Telecommunicatiewet onder de loep genomen. Dit kan grote invloed hebben op de wijze waarop u uw diensten aanbiedt of wilt gaan aanbieden. Considerati kan u helpen goed voorbereid te zijn op deze nieuwe ontwikkelingen.

Stel uw vraag aan onze experts

Heeft u een vraag over deze of een andere dienst? Neem gerust contact met ons op.

Contact ofBel mij terug