Stakeholdermanagement

Back to landingspage

14 September, 2016

Het krachtenveld waarin uw bedrijf opereert verandert continu. U wilt een goede relatie met met overheden, politici en andere stakeholders die invloed hebben op uw positie in de samenleving. Considerati geeft inzicht in uw stakeholderomgeving, adviseert over op te bouwen relaties en coalities en helpt in de contacten met stakeholders. Zo kunt u zich focussen op de relatie zelf.

Jonathan Toornstra

Legal Consultant

Related blogs

Like to be emailed about Considerati news?

Then subscribe to the Considerati Newsletter! See our privacy statement.