Privacyrechtelijke aspecten van drones

Terug naar publicaties

1 oktober, 2013

Privacyrechtelijke aspecten van drones

Drones kunnen een efficiënt hulpmiddel zijn bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid maar het gebruik ervan is niet zonder risico’s voor de privacy van burgers. De specifieke technische aard en de inzet van drones roepen nieuwe vragen op over de verantwoorde inzet van surveillance in de publieke ruimte. Het huidige juridische kader lijkt genoeg aanknopingspunten te bieden voor het reguleren van het gebruik van drones maar dit kader dient wel nader geconcretiseerd te worden in de context van deze drones. In ieder geval is de huidige inzet van drones oncontroleerbaar waardoor het risico bestaat dat bij de inzet onvoldoende rekening wordt gehouden met de rechten van burgers.

Publicatie van Bart W. Schermer en Marjolein van der Heide in het Nederlands Juristenblad.

B.W. Schermer en M. van der Heide, Privacyrechtelijke aspecten van drones, NJB 2013, nr 27, pp. 1773-1779

Gerelateerde blogs

Jonathan Toornstra

Juridisch Adviseur

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.