Presentatie: de grenzen van de wet in Cyberspace

Terug naar publicaties

4 december, 2013

Presentatie: de grenzen van de wet in Cyberspace

Maandag 2 december heeft Bart Schermer, partner bij Considerati, voor de ambtelijke top van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een presentatie gegeven over de grenzen van wetgeving in cyberspace.
In de presentatie gaf Schermer aan dat goede wetgeving in cyberspace tegemoet moet komen aan de eisen van rechtszekerheid, instrumentaliteit en rechtvaardigheid (de drie antinomieën van de rechtsidee volgens Radbruch). Echter, door de specifieke eigenschappen van cyberspace (onder andere anonimiteit, deterritorialisering, privatisering en technologische turbulentie) wordt het steeds moeilijker om hier effectief invulling aan te geven, omdat klassieke aangrijpingspunten voor het recht (territoir, instituties, subjecten) veranderen of verdwijnen. Met name de rechtszekerheid en de rechtvaardigheid zijn hierdoor in het geding. Schermer ging ook in op mogelijke alternatieven voor formele wetgeving zoals ‘code as law’ en publiek-private samenwerking en de effecten die dit heeft op rechtszekerheid en rechtvaardigheid. U kunt de presentatie  downloaden.

Gerelateerde blogs

Jonathan Toornstra

Juridisch Adviseur

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.