Maatschappelijke effecten van niet- en verkeerd-geregistreerde personen in de GBA

Terug naar publicaties

30 januari, 2013

Maatschappelijke effecten van niet- en verkeerd-geregistreerde personen in de GBA

Dit onderzoek belicht de maatschappelijke effecten van het feit dat er personen onder een verkeerd adres te boek staan in de Gemeentelijke Basis Administatie (GBA), of personen die ten onrechte niet hier in opgenomen zijn. De studie brengt een heel scala aan financiële, administratieve en maatschappelijke gevolgen aan het licht die ontstaan als gevolg van onjuiste of ontbrekende adresgegevens in ons (electronische) bevolkingsregister. Deze doorwerkeffecten ontstaan met name zodra er op grond van wet- en regelgeving rechten of plichten toegekend worden aan burgers op basis van hun adres of woonsituatie. Een publicatie van Considerati in samenwerking met ID Management Center, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Van der Veen, Ruiter, Schermer, Van der Heide – 2013)

Gerelateerde blogs

Nathalie Falot

Senior Juridisch Adviseur

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.