VVD: Veiligheid en vestigingsklimaat

Terug naar articles

12 oktober, 2016

Visie van politiek partijen op technologie | Considerati

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen analyseert Considerati de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Op 9 december presenteerde de VVD de definitieve versie van het verkiezingsprogramma ‘Zeker Nederland’. Considerati licht de punten van het programma uit die raken aan de digitale economie, technologie en innovatie.

Een veilige digitale omgeving

De VVD zet in op een online omgeving waar privacy en veiligheid beiden gewaarborgd zijn. Opmerkelijk is de verandering in toon die de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden waarbij binnen de VVD steeds meer aandacht is gekomen voor het belang van het beschermen van privacy.

In het verkiezingsprogramma wordt ingegaan op een aantal specifieke privacyvraagstukken. Zo stelt de VVD dat medische gegevens ‘altijd eigendom van de patiënt blijven’; de patiënt mag beslissen waar en met wie deze gegevens gedeeld worden. Een actueel standpunt, tegen de achtergrond van het wetsvoorstel over toegang van verzekeraars tot patiëntgegevens, dat vorige week in de Eerste Kamer werd behandeld.

Niet alleen patiëntengegevens, maar ook (digitale)informatie over rijgedrag dient beschermd te worden. De autoriteit persoonsgegevens moet van de VVD het recht krijgen om bij elke organisatie te controleren of de bescherming van persoonsgegevens op orde is. Wel haast de VVD zich aan te geven dat privacy geenszins een absoluut recht is. Als een persoon verdacht wordt van een ernstig misdrijf of een terroristische daad, verliest hij dit recht.

Een sterke (digitale) interne markt

In Europees verband maakt de VVD zich sterk voor de interne markt. Op 3 oktober sprak Mark Rutte deze ambitie al uit, waarbij hij de Benelux met name een leidende rol ziet spelen binnen de Europese Digital Single Market. In haar programma verzet de VVD zich verder tegen geo-blocking, waarbij toegang tot websites – afhankelijk van de locatie van de gebruiker – verhinderd kan worden. Aan roaming-kosten, waarbij telecomproviders – vaak hoge – kosten in rekening brengen wanneer buitenlandse gebruikers hun netwerk gebruiken, dient eveneens een einde te komen. Beide praktijken staan volgens de VVD een efficiënte digitale markt in de weg.

Kennis en innovatie

De VVD maakt zich hard voor een samenleving die draait op kennis en innovatie. Dit moet vormgegeven worden door het huidige innovatiebeleid, inclusief de topsectoren, verder uit te bouwen. Volgens de VVD kan er veel aan economische slagkracht gewonnen worden als er een betere kennisdeling tussen het bedrijfsleven, universiteiten en kennisinstellingen plaatsvindt. Om ervoor te zorgen dat het MKB en zzp’ers ook kunnen profiteren van innovatieregelingen moet de regelgeving hiervoor versimpeld worden. Hiertoe moet bijvoorbeeld de innovatiebox – een fiscale regeling waarmee innovatieve bedrijven belastingvoordeel kunnen genieten – worden aangepast. Deze moet toegankelijker worden voor kleine ondernemingen.

Een competitief ondernemingsklimaat

De VVD besteedt verder aandacht aan het ondernemingsklimaat. Stabiele en betrouwbare wet- en regelgeving zijn voor de VVD belangrijk uitgangspunt. De Wet Markt en Overheid moet volgens de VVD worden aangepast om ervoor te zorgen dat de overheid op bepaalde activiteiten niet meer concurreert met het bedrijfsleven. De VVD stelt verder voor om een kennismigrantenregeling op basis van een puntensysteem te introduceren. De partij wil Nederland aantrekkelijk maken voor hoogopgeleide mensen met unieke talenten en goede innovatieve ideeën.

Meer informatie?

Voor het programma van VVD klik hier. Neem voor een gedetailleerde analyse van het verkiezingsprogramma en de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf contact op met Bart Pegge.

Houd ons blog in de gaten voor een analyse van andere verkiezingsprogramma’s.

Bart Pegge

Director Public Affairs practice

Gerelateerde blogs

Prinsjesdag 2016 | Verkiezingscampagne start op met start ups

Presentatie kabinetsplannen 2017 en Algemene Beschouwingen. Wat voor politiek Den Haag geldt als...

Lees meer

Richtingbepalend technologisch beleid | Considerati

Naar nieuwe kansen voor AI

De Europese Commissie (EC) heeft recentelijk haar plannen voor een strategie omtrent artificiële...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.