Verbieden of loslaten: verschillende smaken bij regulering van online platforms

Terug naar articles

15 August, 2016

Zorgfraude aanpakken door gegevensuitwisseling | Considerati

Het profiel van de mondiale economie verandert in rap tempo. De vijf meest waardevolle beursgenoteerde bedrijven ter wereld zijn inmiddels techbedrijven. In Nederland is dit niet anders, techbedrijven spelen steeds een grotere rol in van ons dagelijks leven en dus de economie. De Nederlandse overheid is vaak nog zoekende in hun respons op nieuwe business modellen en internationale internetspelers die de Nederlandse markt betreden. De overheid is welwillend ten aanzien van innovatieve ontwikkelingen, maar ook zoekende naar wanneer en op welke manier in te grijpen. Wanneer komt het gelijke speelveld tussen oude en nieuwe bedrijven of de bescherming van de consument in het geding?

Minister Kamp van Economische Zaken heeft onlangs in een brief de kabinetspositie ten aanzien van de regulering van online platforms bekend gemaakt. Deze brief is gestuurd naar aanleiding van een rapport van TNO uit november 2015.  In de brief van minister Kamp wordt een beeld geschetst van wat in essentie een laissez-faire aanpak is, met nadruk op het voorkomen van onnodige wet- en regelgeving. Daarnaast stelt de minister dat het kabinet mogelijkheden wil verkennen en beproeven om meer flexibiliteit in te bouwen in het te voeren beleid.

Het rapport van TNO gaat dieper in op de regulering van online platforms. Op basis van de karakteristieken van een online platform en de publieke belangen die meespelen worden er vijf beleidsmogelijkheden aangedragen. Het rapport stelt voor om dus per geval te kijken of regulering nodig is, en zo ja, wat voor regulering. Afhankelijk van de rol van het platform worden een aantal beleidsadviezen gedaan. Het rapport van TNO stelt, net als de minister, in de meeste gevallen een huidige regelgeving voldoende is.

Het op 11 augustus 2016 verschenen rapport van het CPB sluit op de meeste punten bij de eerdere conclusies van TNO. In dit rapport wordt een analyse gemaakt van wenselijk beleid ten aanzien van ICT-bedrijven, een bredere scope dan het rapport van TNO. ICT-ontwikkelingen worden geanalyseerd op basis van de mate van technologische onzekerheid die ze met zich meebrengen en de mate waarin de kosten van beleidsaanpassingen toenemen in de tijd. Door ontwikkelingen aan de hand van deze twee aspecten te bekijken, wordt bepaald wanneer en hoe ingegrepen moet worden. Het rapport van het CPB adviseert nadrukkelijk om in vroeg te reguleren, als de kosten van wachten toenemen als de tijd verstrijkt.

De Nederlandse overheid wil geen one-size-fits-all beleid voeren als het om technologisch georiënteerde bedrijven gaat. Het wordt interessant om te zien hoe de overheid zal blijven omgaan met nieuwe technologieën in een veranderende wereld. Het scala aan opties tussen verbieden en loslaten van online platforms en ICT-ontwikkelingen is in ieder geval uitgebreid.

Voor een tussenstand van de EU regulering van online platforms, zie ons eerdere blog. Daarnaast is er sprake van nieuwe verplichtingen voor aanbieders van cloudcomputingdiensten, dat blog is hier te lezen.

,

Gerelateerde blogs

Uitholling hosting-immunity? | Considerati

Audiovisuele mediadiensten: Uitholling hosting-immunity?

Eerder schreven we over het Europese online-copyrights-voorstel, waarmee de zogeheten ‘hosting...

Lees meer

Noodzaak Tech-visie | Considerati

Adviesraden onderstrepen noodzaak ‘tech-visie’

Onlangs schreven wij dat het de politiek ontbreekt aan een coherente visie over de impact van...

Lees meer

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.