Transparantie en gevoel van controle over privacy mist bij Nederlandse burgers

Terug naar articles

25 March, 2015

TNO heeft in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de privacybeleving van Nederlanders op het internet. Eén van de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek is dat de zogenaamde privacy paradox daadwerkelijk bestaat. Onder de privacy paradox wordt verstaan dat men wel veel waarde hecht aan privacy, maar daar niet naar handelt.

Uit het onderzoek komen een aantal interessante bevindingen naar voren. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet:

Geslacht, opleidingsniveau en de hoeveelheid tijd die wordt doorgebracht op het internet heeft geen invloed op het denken over privacy. Leeftijd heeft wel invloed, personen tussen in de categorie van 18-34 jaar vinden de bescherming van persoonsgegevens minder belangrijk.

  • Maar liefst 17,4% van de respondenten is het slachtoffer geweest van verlies of diefstal van hun gegevens. Daarnaast is meer dan 10% van de respondenten slachtoffer geweest van online identiteitsfraude.
  • Bijna 30% van de respondenten verstrekt alleen gegevens als de dienst anders niet gebruikt kan worden, 40% van de respondenten deelt alleen gegevens als duidelijk wordt gemaakt waarvoor de gegevens worden gebruikt.
  • Veel mensen weten niet waar ze hun gegevens in kunnen zien om deze te controleren en wie er toegang tot heeft.
  • Vertrouwen in een organisatie speelt een grote rol bij de afweging of gegevens worden gedeeld. Overheidsorganisaties, werkgevers, verzekeraars, gezondheidszorg en banken worden meer vertrouwd dan commerciële organisaties en sociale media.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het voor veel burgers onduidelijk is waar ze hun gegevens kunnen inzien, aanpassen of verwijderen. De onderzoekers concluderen dan ook dat het hierdoor voor burgers niet duidelijk is waar ze controle kunnen uitoefenen op het gebruik van hun gegevens door derden; deze transparantie mist. Tegelijkertijd komt uit het onderzoek naar voren dat de mogelijkheid tot en het gevoel van controle leidt tot meer vertrouwen in organisaties. Voor organisaties blijkt dus nog veel winst te halen door transparanter te communiceren over de gegevensverwerkingen die plaatsvinden en hoe betrokkenen hun rechten geldend kunnen maken.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in een brief naar de Tweede Kamer aangegeven dat hij twee publiek-private initiatieven heeft ontplooid om de transparantie over de verwerking van persoonsgegevens voor burgers te vergroten. Bij deze initiatieven ligt de nadruk op het creëren van transparante privacy voorwaarden en het verhelderen van de cookie-bepaling.

Considerati is pionier en leidend op het gebied van ‘trust’ en privacy. Naast het feit dat diensten in lijn moeten zijn met wet- en regelgeving, toont ook dit onderzoek weer aan dat vertrouwen een belangrijke randvoorwaarde is voor succes van uw dienst. Wilt u weten wat de experts van Considerati kunnen betekenen voor uw organisatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Wilt u zelf aan de slag met het opstellen van transparante privacyvoorwaarden? Download gratis onze whitepaper!

Jonathan Toornstra

Juridisch Adviseur

Gerelateerde blogs

Op de hoogte blijven?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Zie ons privacy statement.